zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

2.1 Podstawowe informacje o Grupie PZU

PZU Raport Roczny 2020 > 2.1 Podstawowe informacje o Grupie PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Podstawowe informacje o grupie
Nazwa jednostki sprawozdawczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Zmiana nazwy jednostki sprawozdawczej nazwa jednostki sprawozdawczej nie uległa zmianie
Forma prawna Spółka Akcyjna
Siedziba Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Państwo rejestracji Polska
Adres rejestracji biura jednostki Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Polska
Podstawowy przedmiot działalności pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
(65.12 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności i Europejskiej Klasyfikacji Działalności)
Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców - numer 0000009831
Nazwa jednostki dominującej brak jednostki dominującej
Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla brak jednostki dominującej najwyższego szczebla