zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

PZU Raport Roczny 2020 > 4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Od 1 stycznia 2020 roku w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu;
 • Aleksandra Agatowska – Członek Zarządu;
 • Adam Brzozowski – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu.

19 lutego 2020 roku Aleksandra Agatowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z tym samym dniem.

12 marca 2020 roku Paweł Surówka złożył, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZU SA z tym samym dniem.

12 marca 2020 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę dotyczącą powołania Beaty Kozłowskiej-Chyły w skład Zarządu PZU, powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU (do dnia uzyskania zgody KNF, czyli do 2 października 2020 roku, pełniła ona obowiązki Prezesa Zarządu w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy). Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Powołanie nastąpiło z dniem 12 marca 2020 roku na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022. 

12 marca 2020 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę powołującą Małgorzatę Kot w skład Zarządu PZU i powierzającą jej pełnienie funkcji członka Zarządu PZU. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia, a powołanie miało nastąpić na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022, ze skutkiem od 1 czerwca 2020 roku. 15 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę uchylającą uchwałę z 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Małgorzaty Kot w skład Zarządu PZU.

15 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę dotyczącą powołania Ernesta Bejdy w skład Zarządu PZU, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022, ze skutkiem od 4 maja 2020 roku.

9 września 2020 roku Elżbieta Häuser-Schöneich i Adam Brzozowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU.

9 września 2020 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwały dotyczące powołania Małgorzaty Kot oraz Krzysztofa Szypuły w skład Zarządu PZU, powierzając im pełnienie funkcji Członków Zarządu PZU. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020 – 2022, ze skutkiem od 10 września 2020 roku.

Od 10 września 2020 roku do dnia przekazania niniejszego raportu okresowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Beata Kozłowska – Chyła  – Prezes Zarządu PZU;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu PZU;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu PZU;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU;
 • Krzysztof Szypuła – Członek Zarządu PZU.