Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację (dostępną w górnej belce raportu). To podejście pozwalana bardziej efetywne przeszukiwanie powiązanych treści.

Zintegrowana nawigacja

Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

Lista GRI

Lista GRI

Lista GRI

Lista GRI

Lista GRI

Prezes Zarząu i Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU przedstawiają najważniejsze osiągnięcia roku.

List do Akcjonariuszy

Beata Kozłowska – Chyła, Prezes Zarządu PZU

Szanowni
Interesariusze,

Grupa Kapitałowa PZU jest największą w Europie Środkowo- Wschodniej instytucją finansową. W pięciu krajach – w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Łotwie i w Estonii zatrudniamy około 40 tys. pracowników, dzięki którym obsługujemy około 22 mln klientów. Wspólnie budujemy rentowność i osiągamy najwyższe współczynniki wypłacalności wśród europejskich ubezpieczycieli. Miarą naszego sukcesu są nie tylko wyniki finansowe, lecz także społeczne zaangażowanie, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

ZOBACZ WIĘCEJ
VIDEO: Wyniki 2020 - webcast VIDEO: WZA 2020 – webcast
Beata Kozłowska – Chyła, Prezes Zarządu PZU

Szanowni
Akcjonariusze,

w imieniu Grupy PZU oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2020 rok. Dla całej gospodarki miniony rok był wielką niewiadomą. Niepewność zarówno w przedsiębiorstwach, jak i gospodarstwach domowych wywołana lawinowym rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wprowadzeniem ograniczeń w działalności wielu branż, doprowadziła do wyraźnego spadku aktywności gospodarczej. Dla spółek Grupy PZU rok pandemii przyniósł wiele wyzwań. Choć były one trudne do przewidzenia, nie stanowiły przeszkody w rozwoju, a posłużyły jako siła napędowa do dalszych dynamicznych zmian. Dzięki takiemu podejściu do biznesu Grupa Kapitałowa PZU utrzymała mocną pozycję lidera usług finansowych, a ubezpieczyciel zbudował nową strategię na nadchodzące lata.

ZOBACZ WIĘCEJ
VIDEO: Wyniki 2020 - webcast VIDEO: WZA 2020 – webcast
Maciej Łopiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

SzanowniPaństwo,

globalna pandemia koronawirusa sprawiła, że rok 2020 od biznesu wymagał wyjątkowo skutecznego zarządzania i sprawnego dostosowania się do nowych warunków rynkowych. Grupa PZU wykorzystała ten czas do dynamicznego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Rok pandemii zakończyła wśród grup kapitałowych z najwyższymi współczynnikami wypłacalności na świecie. Poza celami biznesowymi wypełniła także inne zobowiązanie. Osiągnęła ważny społeczny cel, włączając się w walkę z pandemią COVID-19.

ZOBACZ WIĘCEJ
m

PZU w liczbach - zobacz co osiągnęliśmy i jak budowaliśmy wartość Grupy PZU

PZU w liczbach

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki
finansowe

Kurs
akcji

Zrównoważony
rozwój

Biznes

Wyniki finansowe
23,9 mld zł Składka przypisana brutto
23,9 mld zł 2020
24,2 mld zł 2019
23,5 mld zł 2018
8,5 mld zł Wynik inwestycyjny
8,5 mld zł 2020
11,3 mld zł 2019
9,9 mld zł 2018
4,1 mld zł Wynik operacyjny
4,1 mld zł 2020
7,1 mld zł 2019
7,1 mld zł 2018
1,9 mld zł Zysk netto j. dominującej
1,9 mld zł 2020
3,3 mld zł 2019
3,2 mld zł 2018
149 mln zł Wynik netto banków przypisany PZU
149 mln zł 2020
515 mln zł 2019
654 mln zł 2018
10,9% Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
10,9% 2020
21,2% 2019
22,1% 2018
88,5% Wskaźnik mieszany (COR)
88,5% 2020
88,5% 2019
89,6% 2017
19,7% Marża w ub. grupowych i IK
19,7% 2020
21,3% 2019
22,1% 2018
Kurs akcji
32,36 zł Cena akcji
32,36 zł 2020
40,03 zł 2019
43,90 zł 2018
27,9 mld zł Kapitalizacja
27,9 mld zł 2020
34,6 mld zł 2019
37,9 mld zł 2018
-19,2% Całkowita stopa zwrotu (TSR)
-19,2% 2020
-2,4% 2019
10,1% 2018
- Stopa dywidendy
- 2020
6,4% 2019
5,9% 2018
2,2 zł Zysk na akcję (EPS)
2,2 zł 2020
3,8 zł 2019
3,7 zł 2018
- Dywidenda na akcję (DPS)
- 2020
2,8 zł 2019
2,5 zł 2018
21,7 zł Wartość księgowa na akcję (BVPS)
21,7 zł 2020
18,7 zł 2019
17,3 zł 2018
14,8 C/Z
14,8 2020
10,5 2019
11,8 2018
Zrównoważony rozwój
2,6t Emisje (zakres 1 i 2) na pracownika (ton CO2e/ pracownik)
2,6t 2020
3,6t 2019
4,0t 2018
0,3t Emisje (Zakres 1 i 2) na milion aktywów skonsolidowanych (ton CO2e / 1 mln skonsolidowanych aktywów)
0,3t 2020
0,4t 2019
0,5t 2018
77 mln zł Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną
77 mln zł 2020
84 mln zł 2019
87 mln zł 2018
22,2% Wskaźnik NPS
22,2% 2020
18,7% 2019
6,4% 2018
98,1% Wskaźnik terminowości reklamacji do 28 dni
98,1% 2020
97,4% 2019
97% 2018
54,8% Poszanowanie różnorodności - % kobiet na stanowiskach kierowniczych
54,8% 2020
53,5% 2019
53,1% 2018
s
61% Wskaźnik zaangażowania pracowników
61% 2020
51% 2019
40% 2018
22,9 Liczba godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika
22,9 2020
23,2 2019
25 2018
Biznes
32,1% Udział w rynku majątkowym i pozostałym osobowym
32,1% 2020
33,8% 2019
36% 2018
45,6% Udział w rynku ubezpieczeń na życie (składka okresowa)
45,6% III kw 2020
45,9% 2019
45,9% 2018
32 mld zł Aktywa w zarządzaniu - klienta zewnętrznego (TFI i OFE PZU)
32 mld zł 2020
31 mld zł 2019
29 mld zł 2018
19,3 mld zł Aktywa w zarządzaniu (TFI Pekao)
19,3 mld zł 2020
21,6 mld zł 2019
19,4 mld zł 2018
312,0 mld zł Aktywa bankowe w Grupie PZU
312,0 mld zł 2020
280,0 mld zł 2019
264,0 mld zł 2018
75 mln zł Wynik netto z zarządzania aktywami TFI PZU i PTE PZU
75 mln zł 2020
93 mln 2019
97 mln 2018
103 mln zł Wynik netto z zarządzania aktywami TFI Pekao
103 mln zł 2020
126 mln zł 2019
90 mln zł 2018
2,8 mln Liczba umów PZU Zdrowie
2,8 mln 2020
2,7 mln 2019
2,3 mln 2018
23,9 mld zł Składka przypisana brutto
23,9 mld zł 2020
24,2 mld zł 2019
23,5 mld zł 2018
8,5 mld zł Wynik inwestycyjny
8,5 mld zł 2020
11,3 mld zł 2019
9,9 mld zł 2018
4,1 mld zł Wynik operacyjny
4,1 mld zł 2020
7,1 mld zł 2019
7,1 mld zł 2018
1,9 mld zł Zysk netto j. dominującej
1,9 mld zł 2020
3,3 mld zł 2019
3,2 mld zł 2018
149 mln zł Wynik netto banków przypisany PZU
149 mln zł 2020
515 mln zł 2019
654 mln zł 2018
10,9% Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
10,9% 2020
21,2% 2019
22,1% 2018
88,5% Wskaźnik mieszany (COR)
88,5% 2020
88,5% 2019
87,1% 2018
19,7% Marża w ub. grupowych i IK
19,7% 2020
21,3% 2019
22,1% 2018
32,36 zł Cena akcji
32,36 zł 2020
40,03 zł 2019
43,90 zł 2018
27,9 mld zł Kapitalizacja
27,9 mld zł 2020
34,6 mld zł 2019
37,9 mld zł 2018
-19,2% Całkowita stopa zwrotu (TSR)
-19,2% 2020
-2,4% 2019
10,1% 2018
- Stopa dywidendy
- 2020
6,4% 2019
5,9% 2018
2,2 zł Zysk na akcję (EPS)
2,2 zł 2020
3,8 zł 2019
3,7 zł 2018
- Dywidenda na akcję (DPS)
- 2020
2,8 zł 2019
2,5 zł 2018
21,7 zł Wartość księgowa na akcję (BVPS)
21,7 zł 2020
18,7 zł 2019
17,3 zł 2018
14,8 C/Z
14,8 2020
10,5 2019
11,8 2018
2,6t Emisje (zakres 1 i 2) na pracownika (ton CO2e/ pracownik)
2,6t 2020
3,6t 2019
4,0t 2018
0,3t Emisje (Zakres 1 i 2) na milion aktywów skonsolidowanych (ton CO2e / 1 mln skonsolidowanych aktywów)
0,3t 2020
0,4t 2019
0,5t 2018
77 mln zł Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną
77 mln zł 2020
84 mln zł 2019
87 mln zł 2018
22,2% Wskaźnik NPS
22,2% 2020
18,7% 2019
6,4% 2018
98,1% Wskaźnik terminowości reklamacji do 28 dni
98,1% 2020
97,4% 2019
97% 2018
54,8% Poszanowanie różnorodności - % kobiet na stanowiskach kierowniczych
54,8% 2020
53,5% 2019
53,1% 2018
61% Wskaźnik zaangażowania pracowników
61% 2020
51% 2019
40% 2018
22,9 Liczba godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika
22,9 2020
23,2 2019
25 2018
32,1% Udział w rynku majątkowym i pozostałym osobowym
32,1% 2020
33,8% 2019
36% 2018
45,6% Udział w rynku ubezpieczeń na życie (składka okresowa)
45,6% III kw 2020
45,9% 2019
45,9% 2018
32 mld zł Aktywa w zarządzaniu - klienta zewnętrznego (TFI i OFE PZU)
32 mld zł 2020
31 mld zł 2019
29 mld zł 2018
19,3 mld zł Aktywa w zarządzaniu (TFI Pekao)
19,3 mld zł 2020
21,6 mld zł 2019
19,4 mld zł 2018
312,0 mld zł Aktywa bankowe w Grupie PZU
312,0 mld zł 2020
280,0 mld zł 2019
264,0 mld zł 2018
75 mln zł Wynik netto z zarządzania aktywami TFI PZU i PTE PZU
75 mln zł 2020
93 mln zł 2019
97 mln zł 2018
103 mln zł Wynik netto z zarządzania aktywami TFI Pekao
103 mln zł 2020
126 mln zł 2019
90 mln zł 2018
2,8 mln Liczba umów PZU Zdrowie
2,8 mln 2020
2,7 mln 2019
2,3 mln 2018

Składka przypisana brutto oraz zysk netto PZU od debiutu na giełdzie

Sprzedaż i zysk netto 2010-2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Zysk
netto

Składka przypisana
brutto

ROE w branży ubezpieczeniowej na tle grupy porównawczej

ROE

średnia
17,9% PZU
16,7% RSA
13,8% NN
11,4% Allianz
11% Zurich
9,8% Aviva
8,2% Hannover RE
7,9% VIG
7,7% Generali
6,6% Talanx
6,0% AXA
5,3% Munich RE
3,8% SCOR

Sprawdź naszą interaktywną mapę.
Dowiedz się, na których rynkach jesteśmy obecni w Europie.
Jesteśmy liderami nie tylko w Polsce.

Pozycja rynkowa

ZOBACZ WIĘCEJ VIDEO

POLSKA

# pozycja rynkowa
#1
#2
#8
TFI PZU
#3
OFE PZU
#3
Pekao TFI
#5
PZU Zdrowie
#3

Estonia

#5

LITWA

#1
#6

ŁOTWA

#2

Ukraina

#7
#4
Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
Pozycja rynkowa pod względem aktywów w zarządzaniu
Ubezpieczenia na życie
Pozycja rynkowa pod względemaktywów
Pozycja rynkowa pod względem przychodów

Poznaj kluczowe grupy naszych interesariuszy i zobacz jak zarządzamy tymi relacjami.

Mapa interesariuszy

ZOBACZ WIĘCEJ

Pracownicy

Klienci

Dostawcy

Inwestorzy i
udziałowcy

Partnerzy biznesowi:
agenci i brokerzy

Media

Społeczności lokalne

Administracja
centralna

Organizacje pozarządowe
i instytucje
publiczne

Przewiń w prawo aby zobaczyć więcej

zamknąć

Pracownicy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Rozmowy roczne/kwartalne;

Słuchanie opinii pracowników;

spotkania wewnętrzne;

zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju;

wewnętrzny portal/intranet;

stworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy;

newsletter;

budowanie zrozumienia dla realizacji strategii i osiąganych wyników;

skrzynki do wyjaśniania niejasności;

aktywizacja pracowników do uczestnictwa w nowych inicjatywach.

Rada pracowników i związki zawodowe;

wewnętrzne publikacje;

akcje informacyjne i poszerzające wiedzę o organizacji;

badanie zaangażowania;

transmisja spotkania z członkami Zarządu;

materiały video wyświetlane w siedzibie spółki.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Klienci

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Strona internetowa;

Zbieranie oczekiwań i opinii klientów;

ankieta potrzeb klientów;

uwzględnianie głosu klienta w projektowaniu rozwiązań biznesowych;

badania satysfakcji i opinii;

tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klienta;

Rada Klientów;

stworzenie przejrzystych warunków ofert i umów.

programy edukacji finansowej i ubezpieczeniowej;

Rzecznik Klienta.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Dostawcy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Spotkania z nowymi i dotychczasowymi dostawcami;

Wspieranie realizacji strategii Grupy i dostęp do innowacji;

ankieta CSR.

kształtowanie standardów biznesowych w swoim otoczeniu oraz promowanie dobrych praktyk zakupowych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Inwestorzy i udziałowcy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Regularne spotkania podczas konferencji, paneli dyskusyjnych (grupowe w spółce oraz indywidualne);

Zapewnienie przejrzystości informacyjnej;

kwartalne raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacje wyników;

budowanie wartości;

stała współpraca działu Relacji Inwestorskich z interesariuszami (inwestorzy instytucjonalni i, inwestorzy indywidualni, analitycy i organizacje rynku kapitałowego);

dystrybucja zysków do akcjonariuszy.

spotkania i telekonferencje z Zarządem;

strona internetowa Spółki; internetowe kanały informacyjne.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Partnerzy biznesowi: agenci i brokerzy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Coroczne, comiesięczne i bieżące spotkania z agentami;

Prezentacja planów strategicznych;

ankiety satysfakcji i opinii;

poruszanie bieżących kwestii dotyczących współpracy w celu zapewnienia obopólnych korzyści.

portal komunikacji wewnętrznej dla agentów;

programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży;

Elitarny Klub Agenta oraz Elitarna Grupa Doradcza.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Media

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Komunikaty prasowe: konferencje prasowe; wywiady eksperckie; wywiady branżowe; serwisy społecznościowe.

Transparentność działania;

budowa świadomości ubezpieczeniowej;

zwiększenie poziomu wiedzy na temat produktów finansowych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Społeczności lokalne

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Bieżąca komunikacja bezpośrednia;

Realizacja projektów sponsoringowych i prewencyjnych; wspieranie rozwoju społeczności;

wspieranie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem programu www.pomoctomoc.pl

bycie odpowiedzialnym obywatelem;

 

zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Administracja centralna

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Współpraca w ramach debat i konferencji;

Zapewnienie przestrzegania wymogów i regulacji;

odpowiadanie na zapytania i uwzględnienie rekomendacji;

wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.

współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Budowanie partnerstw i prowadzenie diagnozy społecznej;

Realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa.

wspólne planowanie, realizacja i ewaluacja projektów;

zaangażowanie w inicjatywy i projekty na rzecz promowania CSR i standardów fundacji korporacyjnych;

organizacja wspólnych konferencji, seminariów – działania na rzecz środowiska trzeciego sektora i środowisk akademickich;

dzielenie się know-how (szkolenia).

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Zobacz jak przebiegała realizacja strategii #nowePZU w 2020 roku, a także poznaj kluczowe założenia naszej nowej Strategii na lata 2021-2024.

Nasza strategia 2021-2024

Zobacz więcej Zobacz wideo
Strategia 2021-2024

WZROST
I DYWIDENDA

 • Wzrost składki przypisanej z działalności ubezpieczeniowej + 9,9% do 26 mld zł
 • Zwiększenie przychodów z działalności w obszarze zdrowotnym + 80% do 1,7 mld zł
  Pozycja lidera w zarządzaniu aktywami – wzrost AuM + 82% do 60 mld zł
 • Wykorzystanie potencjału banków Grupy PZU – wzrost kontrybucji banków Grupy PZU do wyniku netto Grupy PZU + 648% do 0,8 mld zł
 • Utrzymanie efektywności kosztowej - 7% wskaźnik kosztów administracyjnych
 • Zapewnienie przewidywalnego i atrakcyjnego modelu generowania wartości dla Akcjonariuszy
Strategia 2021-2024

SKALAI SYNERGIE

 • Wzmacnianie korzyści wynikających z potencjału i skali największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy ubezpieczeniowo-bankowej
 • Zapewnienie kompleksowej oferty produktów dzięki synergiom w ramach Grupy PZU, z wykorzystaniem różnorodnych kanałów dystrybucji
 • Zrewolucjonizowanie podejścia do opieki zdrowotnej - kompleksowe doradztwo medyczne
 • Rozwój ekosystemów biznesowych dla nowych i dotychczasowych klientów
Strategia 2021-2024

TECHNOLOGIAI CYFRYZACJA

 • Digitalizacja oraz usprawnienia procesów
 • Wykorzystanie AI, Big Data oraz zaawansowanej analityki
 • Wykorzystywanie nowych cyfrowych kanałów dystrybucji jako uzupełnienie tradycyjnych
 • Wdrożenie rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej
 • Wprowadzenie narzędzi do szacowania ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym
Strategia 2021-2024

ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej (zakres 1 i 2) do 2024 roku
 • Wzrost zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną
 • Rozwój produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych ESG
 • Włącznie kryteriów ESG w procesy zakupowe
 • Włączenie celów ESG w cele strategicznych Spółek i Wyższej Kadry Zarządzającej
Strategia 2021-2024

W rezultacie w 2024 roku osiągniemy:

 • najwyższy w historii giełdowej PZU zysk netto 3,4 mld zł
 • ponadprzeciętny zwrot z kapitału (ROE) 17,4%

Zobacz jak zarządzamy kapitałami, budując wartość dla naszych interesariuszy.

Biznes: Model kreowania wartości

Zobacz więcej
Kapitał…

Kapitał finansowy – zasób funduszy, który powstaje poprzez finansowanie za pomocą kredytów, pożyczek czy grantów bądź jest wytwarzany w toku działalności operacyjnej. Są to m.in. środki akcjonariuszy, kapitały własne oraz kapitały obce;

Kapitał finansowy

Kapitał intelektualny – zasób organizacji bazujący na wiedzy i doświadczeniu, w tym m.in. własność intelektualna, np. patenty, prawa autorskie, software, prawa i licencje, wiedza organizacji, motywacja do poprawy i rozwoju procesów, przywództwo i współpraca oraz inwestycje w nowe rozwiązania i innowacje umożliwiające rozwój;

Kapitał intelektualny

Kapitał infrastrukturalny – fizyczne obiekty wykorzystywane przez organizację w procesie wytwarzania produktów lub dostarczania usług (oddziały, placówki), a także sieć dystrybucji tworzona przez agentów, osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne oraz innych partnerów współpracujących z Grupą PZU;

Kapitał infrastrukturalny

Kapitał ludzki – kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie i motywacja pracowników do rozwoju i innowacji, w tym możliwość zrozumienia i wdrożenia strategii organizacji;

Kapitał ludzki

Kapitał społeczny i relacyjny – reputacja, wypracowane zaufanie i jakość relacji z klientami, społecznościami oraz pozostałymi interesariuszami;

Kapitał społeczny

Kapitał naturalny – odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne (m.in. woda, minerały i powietrze, a także bioróżnorodność i ochrona ekosystemów) oraz procesy, dzięki którym dostarczane są produkty lub usługi.

Kapitał naturalny

Zobacz interaktywna mapę akcjonariuszy.

Mapa akcjonariuszy

Zobacz więcej

> 10 000 000 akcji

Lista krajów
 • Polska
 • Stany Zjednoczone
 • Zjednoczone Królestwo
 • Luksemburg
 • Kanada
 • Irlandia
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

5 000 000 – 10 000 000 akcji

Lista krajów
 • Holandia
 • Singapur
 • Węgry
 • Kuwejt
 • Japonia
 • Australia
 • Norwegia
 • Szwajcaria

1 000 000 – 5 000 000 akcji

Lista krajów
 • Szwecja
 • Arabia Saudyjska
 • Chiny
 • Belgia
 • Francja
 • Niemcy
 • Czechy
 • Dania
 • Korea

250 000 – 1 000 000 akcji

Lista krajów
 • Malta
 • Słowacja
 • Austria
 • Estonia
 • Finlandia
 • Andora

< 250 000 akcji

Lista krajów
 • Liechtenstein
 • Włochy
 • Nowa Zelandia
 • Słowenia
 • Hongkong
 • Kajmany
 • Tajwan
 • Wyspa Normandzkie
 • Bermudy
 • Bułgaria
 • Hiszpania
 • Cypr
 • Oman
 • Grecja
 • Rumunia
 • Jordania
 • Ukraina
 • Litwa