zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Kwestie pracownicze

PZU Raport Roczny 2020 > Kwestie pracownicze
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Polityki Grupy PZU [UoR]

[GRI 103-2]

Ambicją PZU – zdefiniowaną w strategii na lata 2017–2020 „Nowe PZU” – jest bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży finansowej. Grupa chce zatrudniać najlepszą i najbardziej zaangażowaną kadrę na rynku i osiągnąć wysoki poziom retencji największych talentów w organizacji. Aby było to możliwe, wdrożono strategiczne działania skierowane do pracowników:

  • nowa jakość kultury korporacyjnej;
  • promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i pracy zespołowej;
  • onlinowe formy i narzędzia rozwoju i zarządzania kapitałem ludzkim.
Grupa PZU jako jedna z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej daje ogromne możliwości rozwoju swoim pracownikom. Innowacyjne projekty, nowoczesne narzędzia oraz otwartość na inicjatywy pracowników czynią tę pracę wyjątkowo atrakcyjną na rynku. Z kolei różnorodność obszarów w działalności Grupy sprawia, że można ją traktować jako interesujące doświadczenie na wiele lat i w jej strukturach pokonywać kolejne szczeble w karierze.”
Anna Wardecka, Dyrektor Biura Zarzadzania Kadrami PZU

Cele Zrównoważonego Rozwoju, SDG

stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy


Cel 8. Promujemy stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy poprzez pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich.