zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Bankowość i partnerstwa strategiczne

PZU Raport Roczny 2020 > Bankowość i partnerstwa strategiczne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Dystrybucja ubezpieczeń przez kanał bankowy jest ważnym elementem modelu biznesowego Grupy PZU. Współpraca w ramach segmentu bankowego stanowi dla PZU dodatkową płaszczyznę do budowania trwałych relacji z klientami na każdym etapie ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Działalność PZU opiera się głównie na obszarze bancassurance, assurbanking oraz synergiach kosztowych we współpracy z bankami z Grupy PZU: Alior Bankiem (w Grupie PZU od 2015 roku) i Bankiem Pekao (w Grupie PZU od 2017 roku) oraz dystrybucji produktów ubezpieczeniowych bancassurance przez banki spoza Grupy.

Nadrzędnym celem współpracy jest dotarcie do jak największej liczby klientów za pomocą wielu kanałów dystrybucji i zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej klientom banków.

W 2020 roku Grupa PZU osiągnęła zakładany cel strategiczny na lata 2017 – 2020 przez realizację 1 mld zł składki ze współpracy z Bankiem Pekao i Alior Bankiem. Ze względu na specyfikę bankowego kanału dystrybucji oraz pandemię COVID-19 rok 2020 wiązał się z dynamicznym rozwojem zdalnych kanałów sprzedaży.

Współpraca z Bankiem Pekao i Alior Bankiem

W obszarze bancassurance:

 • z Bankiem Pekao:
  • współpraca przy oferowania ubezpieczeń do kredytu hipotecznego i pożyczki gotówkowej. Aby ubezpieczać pożyczkobiorców pożyczek ekspresowych (PEX) i ubezpieczać nieruchomości w 2020 roku wdrożono zdalne kanały sprzedaży. Dzięki temu klienci mogli zawrzeć umowę ubezpieczenia bez wychodzenia z domu. Pozwoliło to też na złagodzenie negatywnych skutków częściowego zamknięcia oddziałów z powodu pandemii COVID-19;
 • w Alior Banku:
  • sprzedaż ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców gotówkowych oraz dla posiadaczy kredytów hipotecznych,
  • sprzedaż direct ubezpieczenia podróżnego „Pomoc w podróży” w Kantorze Walutowym Alior Banku, 
  • sprzedaż dobrowolnego ubezpieczenia ochronnego jako uzupełnienie oferty produktów bankowych dla klienta biznesowego – ubezpieczenie nieruchomości (mienia od ognia i innych żywiołów) dla klientów korzystających z kredytu nieodnawialnego zabezpieczonego nieruchomością. Ubezpieczenie jest oferowane w tzw. modelu indywidualnym, w którym Alior Bank występuje jako pośrednik ubezpieczeniowy,
  • wprowadzenie w 2020 roku nowych ubezpieczeń od utraty pracy zabezpieczających klientów pożyczek gotówkowych Alior Banku.

W obszarze assurbanking:

 • w ramach sprzedaży end-to-end, w kanale zdalnym sukcesywnie wdrażane są nowe produkty bankowe – obecnie są to Konto Przekorzystne i Konto Przekorzystne Biznes banku Pekao;
 • we wszystkich oddziałach własnych PZU uruchomiono wspólną kampanię „Auto plus konto” (OC 10% + ROR 200 zł) wspierającą sprzedaż ubezpieczeń Auto OC oraz Konta Przekorzystnego Banku Pekao. Oferta promocyjna Konta Przekorzystnego dostępna jest również przy sprzedaży produktów PZU Dom oraz NNW Szkolne. Ponadto w 2020 roku uruchomiono pilotaż, w ramach którego ofertę rozszerzono na oddziały partnerskie PZU. PZU jest jednym z największych zewnętrznych partnerów Banku Pekao w sprzedaży ROR za pośrednictwem aplikacji banku Pekao360;
 • w związku z pandemią COVID-19 umożliwiono zdalne zakładanie Konta Przekorzystnego Banku Pekao przez pracowników oddziałów PZU. Z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się wstrzymano prace związane z ofertą łączoną Konta Przekorzystnego z produktem PZU Wojażer na portalu mojePZU;
 • wraz z Alior Bankiem rozwijano innowacyjną platformę pożyczkową z unikaną ofertą produktową dla pracowników  Portalu Cash. W 2020 roku portal został udostępniony kolejnym zakładom pracy. Obecnie z portalu może korzystać już ponad kilkadziesiąt tysięcy pracowników różnej wielkości firm. Portal Cash to dobry przykład synergii i wykorzystania silnych stron spółek w ramach Grupy PZU, a także wdrożenia innowacyjnego modelu biznesowego i wpisania się w trendy rynkowe – w tym wypadku dotyczące financial wellbeing. Portal Cash wpisuje się również w rozwój kanałów zdalnych, umożliwiających korzystanie w 100% z produktów finansowych online, co jest szczególnie istotne w obliczu pandemii COVID-19.

Dodatkowe działania i osiągnięcia:

 • Programy ubezpieczeniowe dla pracowników banków oraz oferty specjalne produktów bankowych dla pracowników spółek Grupy PZU;
 • Synergie kosztowe w obszarach IT, administracji, nieruchomości i bezpieczeństwa - urocznione synergie kosztowe na koniec 2020 roku osiągnęły poziom 181,3 mln zł;
 • Inicjatywy promujące kraj i polską gospodarkę w Europie i na świecie. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2020 i 2019 roku PZU wraz z Bankiem Pekao zorganizowały Dom Polski – miejsce poświęcone promocji Polski, jej gospodarki i całego regionu Trójmorza.

Bank Pekao

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Dzięki drugiej co do wielkości sieci oddziałów, bank obsługuje około 5,5 mln klientów detalicznych. Jako główny bank korporacyjny w kraju, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Bank oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu, inwestycji finansowych i doradztwa transakcyjnego. 

Siła Polskiego Żubra

Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2018-2020 „Siła Polskiego Żubra” priorytetami banku są: inteligentny wzrost, transformacja cyfrowa i operacyjna oraz budowa długookresowych relacji z klientami w oparciu o zintegrowany model obsługi i profesjonalizm działania w celu umocnienia pozycji jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych banków w Polsce.

Z początkiem 2021 roku, Bank Pekao przejął na mocy decyzji administracyjnej przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Banku z określonymi w decyzji włączeniami. Przejęcie oznaczało dla Banku Pekao zwiększenie skali działalności i wzrost bazy klientów Mikro i MŚP, które są strategicznymi segmentami dla rozwoju Banku Pekao.

Klienci i produkty

Bank Pekao jest bankiem uniwersalnym oferującym usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Szeroka oferta produktowa, nowatorskie rozwiązania i indywidualne podejście zapewniają klientom kompleksową obsługę finansową. Z kolei zintegrowany model obsługi dostarcza najwyższej jakości usługi klientom oraz zapewnia
optymalne dopasowanie do zmieniających się potrzeb.

Model biznesowy banku oparty jest na segmentacji klientów wyodrębniającej następujące obszary:

 • Bankowość Detaliczna i Bankowość Prywatna – obsługująca klientów indywidualnych, w tym klientów zamożnych bankowości prywatnej oraz mikroprzedsiębiorstwa. Klientom bankowości prywatnej oferowane jest doradztwo inwestycyjne w centrach bankowości prywatnej i przez kanały zdalne, natomiast wszyscy klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorstwa są obsługiwani za pomocą szerokiej własnej sieci oddziałów i placówek partnerskich wspartej wiodącymi na rynku kanałami obsługi zdalnej, w tym kanałami cyfrowymi;
 • Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) – dostarczająca usługi finansowe klientom z sektora MŚP, którzy obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych. Obsługa prowadzona jest w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego oraz uniwersalnych oddziałach detalicznych. Klientom oferowane są produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb bazujące na rozwiązaniach sprawdzonych w bankowości korporacyjnej i dostosowanych do potrzeb segmentu MŚP;
 • Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – dostarczająca usługi finansowe średnim i dużym przedsiębiorstwom (segmentacja ze względu na przychody firm), podmiotom sektora publicznego, instytucjom finansowym oraz podmiotom z branży finansowania nieruchomości komercyjnych. Klienci bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej są obsługiwani przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych.

Kanały dystrybucji

Bank udostępnia klientom szeroką sieć oddziałów i bankomatów z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także profesjonalne centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną platformę bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikro firm.

Na 31 grudnia 2020 roku bank dysponował 713 placówkami oraz 1 592 własnymi bankomatami. Bank prowadził 6 531,0 tys. złotowych rachunków bieżących, 401,3 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 674,6 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej.

Bankowość internetowa i mobilna

W 2020 roku Bank Pekao konsekwentnie realizował proces cyfrowej transformacji obejmujący inicjatywy ukierunkowane na rozwój sprzedaży i poprawę jakości obsługi w kanałach zdalnych, automatyzację i robotyzację procesów a także wzbogacenie oferty o najnowocześniejsze usługi cyfrowe. W obliczu dynamicznego przyspieszenia zmian w obszarze zachowań i potrzeb klientów wywołanych przez pandemię COVID-19, szereg prowadzonych projektów z obszaru cyfryzacji uległ przyspieszeniu w celu zabezpieczenia ciągłości współpracy z klientami w warunkach reżimu sanitarnego.

W II kwartale 2020 roku bank przekazał klientom nową aplikację bankowości mobilnej PeoPay. Nowoczesna szata graficzna zapewnia jeszcze lepszą nawigację i prostotę użytkowania. Wypracowany interfejs na bazie doświadczeń i badań z klientami umożliwia bardzo wygodny dostęp do rachunków i produktów i ułatwia codzienne mobilne bankowanie. W nowym PeoPay użytkownicy mają możliwość sprawdzenia stanu konta jeszcze przed zalogowaniem. Po wejściu w aplikację dostają dostęp do wszystkich posiadanych produktów oraz innych usług oferowanych przez bank. Aplikacja PeoPay umożliwia zakładanie „konta na selfie” zarówno klientom indywidualnym jak i firmowym. Dzięki niej klienci w łatwy i wygodny sposób mogą zlecić przelew na dowolny rachunek, dokonać wszystkich niezbędnych płatności, doładować telefon, płacić zbliżeniowo telefonem oraz założyć lokatę. Aplikacja oferuje szereg nowatorskich rozwiązań, takich jak m.in.:

 • otrzymanie pożyczki w ramach procesu „na klik”, bez wychodzenia z domu - w ciągu 30 sekund od akceptacji umowy;
 • zatwierdzanie biometrią palca lub twarzy przelewów i płatności;
 • szeroki wybór metod płatności: Google Pay, Apple Pay, BLIK, PeoPay, Garmin Pay, Fitbit Pay;
 • płacenie za zakupy internetowe w telefonie bez potrzeby logowania się do bankowości internetowej; 
 • skanowanie numerów rachunku z faktur bez konieczności przepisywania numerów rachunku do aplikacji.

W czerwcu 2020 roku bank udostępnił aplikację PeoPay KIDS dedykowaną dzieciom w wieku 6-13 lat. Dzięki niej dzieci w łatwy i przystępny sposób mogą uczyć się oszczędzania i zarzadzania własnymi środkami. Dziecko może również otrzymać własną kartę płatniczą PeoPay KIDS, dzięki której będzie mogło płacić w sklepach oraz wypłacić gotówkę – limit transakcji kartą ustala rodzic. W aplikacji możliwe jest także zlecenie prostych operacji, takich jak przelew z Konta Przekorzystnego albo doładowanie telefonu na kartę. PeoPay KIDS powiązany jest z panelem rodzica w aplikacji PeoPay i bankowości internetowej Pekao24. Wszystkie transakcje wymagają autoryzacji ze strony rodzica.

Od połowy kwietnia 2020 roku klienci banku mogą korzystać z nowego serwisu Pekao24. Nowy serwis to nie tylko nowoczesny i dostępny sposób prezentacji graficznej interfejsu, ale także zoptymalizowane i uproszczone procesy, które odpowiadają na potrzeby użytkowników w szczególności pozwalają zarządzać finansami bez wychodzenia z domu. Nowe funkcjonalności w serwisie zostały udostępnione zarówno klientom indywidualnym oraz klientom mikro i małym firmom korzystającym z Pekao24.

Bank Pekao uruchomił usługę uwierzytelnienia klientów posiadających cyfrową bankową tożsamość PekaoID za pomocą usługi mojeID (PekaoID) oraz Profilu Zaufanego z wykorzystaniem tzw. Węzła Krajowego eIDAS, czyli administracyjnego HUBa, do którego podłączonych jest już ponad 100 urzędów, w tym urzędy administracji państwowej. Dzięki temu nastąpiło rozszerzenie wykorzystania komercyjnej usługi mojeID (PekaoID) w administracji publicznej. Klienci banku za pomocą jednego narzędzia mogą dokonywać uwierzytelnienia zarówno w serwisach podmiotów komercyjnych, jak i publicznych. W 2020 roku liczba klientów korzystających z PekaoID wynosiła ponad 230 tys.

Bank wprowadził również usługę Autopay, dzięki której za wybrane odcinki autostrad można zapłacić automatycznie, bez konieczności stania w kolejce do bramek. Usługę można aktywować z poziomu aplikacji PeoPay oraz bankowości internetowej Pekao24.

W grudniu 2020 roku bank udostępnił w serwisie Pekao24 oraz w aplikacji PeoPay funkcjonalność otwartej bankowości. Dzięki usłudze po zalogowaniu do serwisu Pekao24 lub aplikacji PeoPay posiadacze rachunków w różnych bankach mogą sprawdzać salda oraz historie transakcji kont złotowych, walutowych i oszczędnościowych, a także rachunków kart kredytowych oraz zlecać krajowe i zagraniczne przelewy.

W połowie 2020 roku Bank Pekao roku wprowadził nowe procesy sprzedaży w nowym serwisie Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay, z nowymi funkcjonalnościami dla klientów. Bank uruchomił nowy proces „Halo” pozwalający na zdalną sprzedaż pożyczek gotówkowych, limitów w koncie oraz kart kredytowych zdalnie podczas rozmowy telefonicznej zarówno przez konsultanta Pekao Direct jak też przez doradcę w oddziale, z akceptacją dokumentów i umowy kredytowej w serwisie transakcyjnym Pekao24 lub w aplikacji PeoPay. Nowe rozwiązania pozwalają klientowi otrzymać indywidualne rozwiązanie pozwalające sfinansować jego potrzeby bez konieczności wizyty w placówce. 

Alior Bank

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo- kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe, organizowanie emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczy inne

Alior Bank w swojej działalności łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym wyznacza nowe trendy w usługach finansowych i systematycznie wzmacnia swoją pozycję rynkową. 

Więcej niż bank

Celem biznesowym strategii Alior Banku jest między innymi ułatwianie klientom codziennych czynności, dzięki integracji usług bankowych i pozabankowych, dostarczanych zarówno przez Alior Bank jak i partnerów banku.

Świat bankowości zmienia się w szybkim tempie. Bankowość cyfrowa towarzyszy codziennie klientom Alior Banku, a oferowane usługi wykraczają poza zarządzanie domowymi czy firmowymi finansami. Obejmują zakup ubezpieczeń, wybór opieki medycznej, prowadzenie księgowości, łatwe płatności „w tle”. Zaufanie klientów, wsłuchiwanie się w ich oczekiwania połączone z potencjałem technologicznym Alior Banku procentuje niespotykaną dotąd wygodą, nowymi możliwościami i dopasowaniem do indywidualnych potrzeb – na dużo wyższym poziomie niż w tradycyjnych bankach. Dalsza rozbudowa potencjału technologicznego Alior Banku, nowe rozwiązania biznesowe oraz utrzymanie stabilnych i długotrwałych relacji z klientami stanowią dla banku podstawy rozwoju.

Klienci i produkty

Działalność banku jest prowadzona w różnych pionach, które oferują określone produkty i usługi przeznaczone dla określonych segmentów rynku. Bank prowadzi działalność w trzech segmentach branżowych:

 • Klient indywidualny (segment detaliczny) 

Na 31 grudnia 2020 roku Alior Bank obsługiwał 4,2 mln klientów indywidualnych. 

W pierwszej połowie 2020 roku bank wdrożył nowoczesną segmentację behawioralną grupującą i opisującą portfel klientów indywidualnych aktywnie korzystających z usług bankowych. W drugiej połowie roku wdrożona została również segmentacja opisująca klientów indywidualnych, którzy finansują we współpracy z Alior Bankiem swoje zakupy na raty, natomiast bank nie jest dla nich bankiem pierwszego wyboru.

Obie segmentacje bazują na wielu wymiarach danych posiadanych przez bank związanych z posiadanymi przez klientów produktami, cyklem życia, sposobem bankowania, poziomem zamożności i nowoczesności. Dodatkowo w oparciu o analizę transakcyjności i koszyki zakupów segmentację uzupełniono o kryteria zainteresowań klientów i tzw. „life style”. Segmentacje mówią o wartościach, oczekiwaniach, postawach i potrzebach obsługowo-produktowych klientów.

Wyłoniono sześć segmentów klientów aktywnie współpracujących z bankiem („bankujących”) oraz sześć segmentów klientów consumer finance (zakupy ratalne).

Segmentacje umożliwiają dostosowanie odpowiedniej komunikacji, kanałów kontaktu, pakietów produktowych oraz spersonalizowanych Value Added Services, które uzupełniają tradycyjne funkcjonalności oferowanych przez bank produktów i usług. Segmentacja dedykowana klientom consumer finance pozwala podnieść jakość i efektywność komunikacji sprzedażowej, w której bank oferuje klientom ratalnym również inne, profesjonalne produkty bankowe.

Niezależnie od segmentacji behawioralnej bank wyróżnia wśród swoich klientów detalicznych następujące segmenty operacyjne:

  • klientów masowych (osoby, których aktywa w banku nie przekraczają 100 tys. zł a miesięczne wpływy na konto osobiste są niższe niż 10 tys. zł),
  • klientów zamożnych (osoby z miesięcznymi wpływami na rachunki osobiste w kwocie ponad 10 tys. zł lub z aktywami o wartości ponad 100 tys. zł),
  • klientów private banking (osoby z aktywami o wartości ponad 1 mln zł lub mające Konto Elitarne).

Tę segmentację widać także w strukturze sieci sprzedaży, w której działają wyspecjalizowane jednostki sprzedażowe - oddziały uniwersalne, oddziały premium oraz private banking.

 • Klient biznesowy (segment biznesowy) 

Alior Bank ma kompleksową i nowoczesną ofertę dla klientów biznesowych wszystkich segmentów: mikro, małych i średnich oraz podmiotów korporacyjnych. Na koniec 2020 roku bank obsługiwał prawie 240 tys. klientów biznesowych, a łączne zaangażowanie kredytowe osiągnęło 19,7 mld zł. Sprzedaż firmowych kart płatniczych w 2020 roku wyniosła ponad 38 tys. sztuk. W 2020 roku segment klienta biznesowego wygenerował przychód o wartości 1,15 mld zł.

Na koniec roku 2020, bank obsługiwał ponad 200 tys. mikroprzedsiębiorstw. Mimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, bank aktywnie pozyskiwał nowych klientów wzmacniając wykorzystanie internetowych kanałów sprzedaży, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej obsługi w placówkach bankowych. W 2020 roku rachunek firmowy w Alior Banku otworzyło 25,9 tys. mikroprzedsiębiorstw.

 • Działalność skarbowa

Alior Bank prowadzi swoją działalność skarbową m. in. w następujących obszarach:

  • natychmiastowej wymiany walut (FX) oraz transakcji ograniczenia ryzyka kursu wymiany walut,
  • transakcji na instrumentach stopy procentowej zapewniających klientom stabilizację kosztów finansowania poprzez ograniczenie ryzyka stopy procentowej,
  • transakcji ograniczających zmianę cen surowców,
  • zarządzania płynnością – przez sprzedaż produktów umożliwiających lokowanie nadwyżek środków finansowych oraz poprzez transakcje zabezpieczone repo i BSB (buy/sell/back),
  • zabezpieczania ryzyka płynności w ramach ustanowionych limitów i miar nadzorczych,
  • zarządzania ryzykiem walutowym oraz stopy procentowej przez transakcje na rynku międzybankowym,
  • zarządzania ryzykiem zmiany ceny towarów poprzez transakcje na rynkach towarowych,
  • zarządzania ryzykiem portfela opcji walutowych,
  • w ramach ustanowionych limitów, przez zawieranie transakcji zabezpieczających i transakcji na opcjach na rynku międzybankowym,
  • działalności handlowej na portfelu obligacji skarbowych przez kupno i sprzedaż obligacji Skarbu Państwa oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa,
  • rachunkowości zabezpieczeń tj. zabezpieczanie ryzyka stóp procentowych wynikającego z działalności bankowej poprzez zawieranie transakcji wymiany strumieni odsetkowych (interest rate swap - IRS, overnight indexed swap - OIS) w złotówkach i walutach obcych.

Sieć dystrybucji

Na koniec 2020 roku Alior Bank dysponował 674 placówkami (180 oddziałami tradycyjnymi, 7 oddziałami private banking, 13 centrami korporacyjnymi oraz 474 placówkami partnerskimi). Produkty banku oferowane były również w sieci 10 centrów hipotecznych oraz sieci około 3 tys. pośredników.

Oddziały tradycyjne Alior Banku zlokalizowane są w całej Polsce, w szczególności w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. Oferują pełen zakres produktów i usług banku. Placówki partnerskie zlokalizowane są natomiast w mniejszych miastach oraz w wybranych lokalizacjach w głównych miastach w Polsce. Oferując szeroki zakres usług oraz produktów depozytowo-kredytowych dla klientów detalicznych i biznesowych.

Współpraca pomiędzy bankiem i jego placówkami partnerskimi odbywa się na podstawie outsourcingowych umów agencyjnych. Agenci wykonują w imieniu banku wyłącznie usługi agencyjne w zakresie dystrybucji produktów banku. Usługi te są świadczone w lokalach będących własnością lub wynajmowanych przez agentów zatwierdzonych przez bank. Produkty banku oferowane są w sieci placówek pośredników finansowych, takich jak Expander, Open Finance, Dom Kredytowy Notus, Fines, i innych, których oferta skupia się głównie na kredytach hipotecznych i pożyczkach gotówkowych.

Alior Bank wykorzystuje także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej, obejmującej: bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej i technologię DRONN. Za pomocą Internetu, bank umożliwia zawarcie umowy o: rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty, karty debetowe i rachunki maklerskie. W kanałach tych przyjmowane są także wnioski o produkty kredytowe: pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, limity odnawialne w rachunku i kredyty hipoteczne. Za pośrednictwem Internetu bank oferuje także kredyty ratalne w procesie on-line oraz umożliwia korzystanie z usługi kantoru walutowego. 

Bankowość internetowa i mobilna

Zgodnie z priorytetami strategicznymi Alior Bank koncentruje się na optymalizacji istniejących i wprowadzeniu nowych rozwiązań w bankowości internetowej i mobilnej.

W 2020 roku bank skoncentrował się na rozwiązaniach, które umożliwiły klientom dostęp do produktów i usług online bez konieczności odwiedzania oddziałów. Wśród projektów kluczowe znaczenie miały rozwiązania umożliwiające zdalną weryfikację tożsamości. To obszar, który rozwijany był priorytetowo, w celu zagwarantowania klientom wygodnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do oferty Alior Banku w dowolnym momencie oraz miejscu, także w wyjątkowych warunkach, jakie stworzyła pandemia COVID-19.

Pierwszym dużym projektem w 2020 roku o takim charakterze była inwestycja w fintech Autenti. Alior Bank wraz z BNP Paribas i PKO Bank Polski wspólnie zainwestowały w polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. Projekt umożliwia klientom korzystanie z najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Zdalna obsługa klientów to priorytet nie tylko strategii banku, ale także nowych realiów, jakie wprowadziła pandemia COVID-19. Alior Bank wdrożył w pierwszym kwartale 2020 roku nową metodę weryfikacji tożsamości klientów bez konieczności wizyty w oddziale. FOTO ID to technologia, która otwiera nowe możliwości sprzedaży w kanałach zdalnych. Dzięki niej weryfikacja tożsamości została znacząco skrócona w czasie – cały proces zajmuje nie więcej niż 5 minut. Jednocześnie, rozwiązanie to jest intuicyjne i nie wymaga wysokich kompetencji cyfrowych.

Kolejnym działaniem mającym na celu zdalną identyfikację klienta była współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Jednym z obszarów współpracy jest wykorzystanie e-dowodu, który umożliwia weryfikację tożsamości klientów bez konieczności wizyty w oddziale. Dzięki aplikacji eDo App klienci potwierdzą e-dowodem swoje dane osobowe i mogą swobodnie korzystać z produktów i usług Alior Banku. Możliwości, które już dziś oferuje ta aplikacja, są rewolucją na rynku. Bezpieczne i zdalne potwierdzenie tożsamości lub złożenie podpisu stały się dostępne dla wszystkich klientów Alior Banku. Dzięki eDO App możliwe jest zapobieganie procederowi wykorzystywania przez przestępców skradzionych lub podrobionych dowodów osobistych.

W 2020 roku aplikacja Alior Mobile i bankowość internetowa Alior Online przeszły szereg zmian dotyczących wyglądu i obsługi produktów depozytowych oraz kredytowych, wdrożone zostały również nowe funkcjonalności.

W aplikacji Alior Mobile zmieniono ekran logowania dając łatwiejszy dostęp do najważniejszych funkcji takich jak BLIK, szybkie połączenie z infolinią, usługa Bilety i parkingi, uruchamianie czytnika linii papilarnych. Została dodana opcja umożliwiająca zakup elektronicznych biletów komunikacji miejskiej oraz opłacanie parkingów w wielu miastach w Polsce. Klienci mogą kupić bilety na autobusy, tramwaje, metro czy kolejki dla siebie i osób towarzyszących im w podróży. Natomiast z myślą o klientach zmotoryzowanych wprowadzono funkcjonalność Autostrady. Usługa umożliwia automatyczne otworzenie bramki autostradowej bez zatrzymywania i jest dostępna w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej).

W ramach optymalizacji bankowości internetowej Alior Online dodano m.in. nowe pozycje w szczegółach rachunków oraz rozszerzono funkcjonalności dodawania przeglądarki zaufanej za pośrednictwem bankowości internetowej. W trosce o klientów ze specjalnymi potrzebami została udostępniona możliwość zamówienia dokumentów w postaci nagrania audio lub wizualnej treści, wydruku w alfabecie Braille’a lub dokumentu z wielkością czcionki wygodnej do odczytu dla osób niedowidzących.

W bankowości cyfrowej została wdrożona Otwarta bankowość, dzięki której klienci mogą zlecać w Alior Online i Alior Mobile przelewy z innych banków. Rozwiązanie oparte jest o usługę inicjowania płatności (ang. Payment Initiation Service, PIS). W ramach wyrażonej zgody AIS (ang. Account Information Service) w Alior Online dodano sekcję, która umożliwia klientowi podgląd jego kont w innych bankach i instytucjach.

RBL_ Innovation by Alior Bank

W 2019 roku Alior Bank zbudował wewnętrzną strukturę - RBL_Innovation by Alior Bank, której zadaniem jest tworzenie potencjału innowacji banku. W jej skład wchodzą:

 • Laboratorium Innowacji, które odpowiada za prototypowanie, badania UX oraz service design;
 • Zespół Open Banking oraz Centrum Kompetencji Blockchain, zgrupowane w Dziale Projektowania i RBL_ Innowacje;
 • Zespół Partnerstw Fintech, który wspiera rozwój zewnętrznego ekosystemu innowacyjności banku.

Alior Bank prowadzi program RBL_ START, w którym fintechy rozpoczynają współpracę z bankiem na ścieżce projektowej. Mają dzięki temu mają okazję uczestniczyć nie tylko w warsztatach, ale przede wszystkim w etapach związanych z budowaniem partnerstw w korporacji, tj. badania z klientami, przygotowania biznesplanu czy analizy pod kątem bezpieczeństwa. Program przygotowany jest tak, aby nie tylko wspierać start-upy na wczesnym etapie rozwoju, ale również rozwijać nowe pomysły już istniejących firm i wspierać podmioty zagraniczne, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na polskim rynku.

Pod koniec maja 2020 roku została uruchomiona nowa edycja programu RBL_ START „More than a banking app”, której celem było wsparcie w realizacji strategii biznesowej Alior Banku. W ramach wyzwania poszukiwane były nowe rozwiązania i usługi dodane, które będzie można zaoferować klientom indywidualnym Alior Banku za pośrednictwem aplikacji Alior Mobile.

Partnerstwa strategiczne

Grupa PZU dąży do stworzenia ekosystemu, w którym nadrzędnym celem będzie umiejętne zarządzanie relacjami z klientem przez oferowanie mu rozwiązań we wszystkich dostępnych dla niego miejscach. Wpływa to na intensyfikację działań w obszarze partnerstw strategicznych z firmami działającymi na rynku polskim, m.in. operatorami telekomunikacyjnymi, zakładami energetycznymi, sieciami handlowymi i liniami lotniczymi w zakresie wspólnego oferowania ubezpieczeń majątkowych i życiowych klientom tych instytucji.

W 2020 roku PZU rozwijał i wzmacniał współpracę z partnerami strategicznymi: PLL LOT i Allegro.pl, jednocześnie pracując nad rozszerzaniem i urozmaicaniem oferty produktowej dla klientów.

Ponadto w ramach partnerstw strategicznych PZU oferuje szereg ubezpieczeń dla klientów partnerów biznesowych:

 • ochronę urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad, Apple Watch i komputery Mac, zapewniając organizację i pokrycie kosztów naprawy lub wymianę sprzętu na nowy. Ubezpieczenie działa w Polsce i podczas podróży zagranicznych, które trwają łącznie nie dłużej niż 60 dni; 
 • ubezpieczenie assistance dla odbiorców prądu z Enei (klientów firmowych) oraz Energi-Obrót, zapewniające usługi wyspecjalizowanych fachowców, m.in. elektryka, hydraulika, serwisanta sprzętu RTV/AGD, którzy pomogą w razie niespodziewanej awarii w domu. Usługi assistance dostępne są w różnych wariantach, więc klienci mogą wybrać zakres dostosowany do swoich potrzeb;
 • ubezpieczenia z usługami fachowców, np. elektryka, ślusarza dla odbiorców prądu dla klientów indywidualnych Innogy – uczestników Klubu Korzyści Innogy;
 • ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych dla klientów Grupy Tauron.