zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Model działania

PZU Raport Roczny 2020 > Model działania
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Oferta ubezpieczeniowo-finansowa Grupy PZU jest najszersza i najbardziej kompleksowa na rynku polskim. Obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń, produktów inwestycyjnych i emerytalnych skierowanych do wszystkich segmentów klientów. Spółki Grupy są aktywne w obszarze ochrony zdrowia, bankowości i dodatkowo, w ramach partnerstw strategicznych, świadczą usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. 

Strategia Grupy PZU stawia klienta w centrum uwagi. Misją PZU jest pomoc klientom w dbaniu o ich przyszłość. Oznacza to, że nadrzędną wartością w Grupie staje się relacja z klientem i wiedza o nim. Głównym produktem natomiast umiejętność odpowiadania na jego potrzebę budowania stabilnej przyszłości.

PZU chce odróżniać się od klasycznego modelu, w którym klient jedyny kontakt z ubezpieczycielem po zakupie polisy ma dopiero po zaistnieniu szkody. PZU efektywnie pomaga w rozwiązywaniu problemów swoich klientów w wielu obszarach i na każdym etapie ich życia. Filozofia myślenia PZU o kliencie stanowi odejście od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, opartej tylko na sprzedaży i obsłudze posprzedażowej. PZU chce nawiązywać i utrzymywać długotrwałe relacje z klientami, dostarczać produkty dobrze dopasowane do ich potrzeb. Wszystko w odpowiednim dla nich miejscu i czasie, adekwatne do ich wymagań i możliwości finansowych.To podejście zdefiniowało filozofię modelu działania Grupy PZU.

#nowePZU - jesteśmy partnerem na całe życie

Model działania Grupy PZU łączy wszystkie aktywności Grupy i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. To determinuje stopniową zmianę modelu ubezpieczyciela (zajmującego się głównie wyceną i transferem ryzyka) na model firmy usługowo-doradczej (wykorzystującej technologiczny know-how. Stworzono taki model działania, w którym rdzeniem jest wiedza o kliencie i umiejętność budowania długoterminowych relacji. Umożliwi to osiągnięcie wysokiego stopnia jakości i dużej liczby interakcji z klientem. Transformacja w kierunku spółki usługowo-doradczej pozwala skutecznie zadbać o przyszłość klientów i kompleksowo zaspokoić ich potrzeby w zakresie ochrony życia, zdrowia, majątku, oszczędności i finansów.

Grupa PZU założyła odejście od „produktocentryzmu” na rzecz ekosystemu, którego nadrzędnym celem jest umiejętne zarządzanie relacjami z klientem. Oznacza to oferowanie rozwiązań we wszystkich dostępnych dla niego miejscach. Trafne przewidywanie przyszłości, zrozumienie potrzeb klienta i wymyślanie (kreowanie) coraz lepszych powodów zaistnienia w jego codziennym życiu – to najważniejsze założenia strategii PZU. Mają one wpływ na transformację modelu działania Grupy w kierunku ekosystemu, który obejmuje nie tylko ubezpieczenia, lecz także bankowość, ochronę zdrowia i płatności.

Wykorzystuje się nowe metody oceny ryzyka, uproszczenie procesów, również klienckich, dzięki:

 • bardziej efektywnemu korzystaniu ze zbiorów Big Data;
 • cyfryzacji procesów;
 • używaniu sztucznej inteligencji oraz nowych technologii związanych z rozwojem fintechów i insurtechów.

Beneficjentem zmian są obszary sprzedaży, obsługi szkód, diagnostyki medycznej.

Jesteśmy długoterminowym partnerem dla naszych klientów


Pomagamy firmom w ich rozwoju oferując gamę produktów wspierających wzrost

Wszystkie usługi w jednym miejscu   

Klienci Grupy PZU mogą wiele spraw załatwić w jednym miejscu. Na portalu mojePZU mogą:

 • kupić polisę mieszkaniową czy turystyczną;
 • umówić wizytę lekarską;
 • pobrać skierowanie na badanie lub e-receptę;
 • sprawdzić swoją dokumentację medyczną;
 • zainwestować oszczędności;
 • zgłosić szkodę.

Uruchomienie portalu mojePZU to nie tylko efekt rozwoju digitalizacji i mobilności w PZU, lecz także sposób na radykalną zmianę interakcji z klientami. To jedyny w swoim rodzaju dashboard, która pozwalaj w dowolnym momencie sprawdzić ochronę ubezpieczeniową na polisie, zarządzać ochroną zdrowotną i terminami, a także swoimi inwestycjami.

Nowoczesny self-service skupia w jednym miejscu informacje o produktach i usługach Grupy PZU oraz pomaga załatwić wiele spraw bez konieczności wizyty w oddziale czy dzwonienia na infolinię. Jest dostępny z każdego miejsca i o każdej porze w wersji komputerowej oraz w aplikacji mobilnej. Na koniec 2020 roku z portalu mojePZU korzystało 1,6 miliona użytkowników.

MojePZU to najbardziej rozbudowana platforma na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym. Jest stale rozwijana i uzupełniana o kolejne funkcjonalności. W 2020 roku dodano do niej m.in. możliwość uwierzytelnienia tożsamości za pomocą mojeID i mObywatel, co znacząco przyśpiesza proces rejestracji do portalu. Poza tym umożliwiono założenie konta na portalu przez link aktywacyjny. Od 2020 roku konto mogą założyć również osoby, które zgłaszają szkodę z OC sprawcy, a nie są klientami Grupy PZU. Inne funkcjonalności wprowadzone w 2020 roku to m.in. propozycje automatycznych wznowień dla klientów, którzy mają PZU Auto OC na 15 dni przed końcem ubezpieczenia, obsługa zwrotów poniesionych kosztów w PZU Zdrowie.

MojePZU to także inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Od listopada 2020 roku użytkownicy aplikacji mobilnej mojePZU otrzymują informacje o wszczęciu w Polsce procedury poszukiwawczej zaginionych dzieci w ramach międzynarodowego systemu Child Alert.

W mojePZU funkcjonuje również Klub PZU Pomocni. To program lojalnościowy, dzięki któremu klienci otrzymują atrakcyjne zniżki i rabaty. Klub premiuje ich np. za prowadzenie zdrowego trybu życia.

W 2020 roku Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego przyznała portalowi mojePZU Certyfikat prostej polszczyzny.