zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Rekomendacje analityków dla akcji PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Rekomendacje analityków dla akcji PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

W 2020 roku wyceny fundamentalne na globalnych i lokalnych rynkach akcji znacznie się różniły od wycen rynkowych. Trudne do oszacowania skutki pandemii COVID-19 skłoniły znaczną część inwestorów do redukcji pozycji lub całkowitego wyjścia z rynku. Sytuacja unormowała się dopiero w ostatnim kwartale 2020 roku wraz z kolejnymi doniesieniami o skuteczności szczepionek. 

W 2020 roku rekomendacje dla akcji PZU wydało 11 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych. Łącznie analitycy sell-side opublikowali 25 rekomendacji.

Statystyka rekomendacji wydanych w 2020 roku 

Statystyka rekomendacji wydanych w 2020 roku

Źródło: rekomendacja analityczne, spółka

W 2020 roku wszystkie rekomendacje dla akcji PZU miały charakter pozytywny lub neutralny. Mimo to kurs akcji Spółki przez większą część roku był niższy od ceny minimalnej wyznaczonej przez analityków. Różnica między cenami docelowymi z rekomendacji a kursem akcji PZU wyniosła średnio 34%. Rosła od początku roku, dochodząc w październiku do 55,6%.

Oczekiwania analityków względem kursu akcji PZU w 2021 roku na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec grudnia 2020 roku 

Oczekiwania analityków względem kursu akcji PZU w 2021 roku na podstawie rekomendacji

Źródło: rekomendacja analityczne, spółka

Statystyka cen docelowych z rekomendacji

Statystyka cen docelowych z rekomendacji

Źródło: rekomendacja analityczne, spółka

W połowie IV kwartału 2020 roku, wraz z poprawą sentymentu na globalnych i lokalnych rynkach, cena akcji PZU zaczęła dynamicznie rosnąć. Na koniec roku różnica między cenami z rekomendacji a kursem akcji spadła do zaledwie 7,2%, podczas gdy na początku roku sięgnęła 9,8%. Cena akcji PZU na ostatniej grudniowej sesji 2020 roku wyniosła 32,36 zł. Minimalna cena docelowa dla akcji PZU w prognozach analitycznych aktywnych na koniec grudnia 2020 roku (7 rekomendacji „kupuj” i 4 „trzymaj”) to 26,8 zł, a maksymalna– 39,3 zł. Średnia cen docelowych wyniosła 34,7 zł.

Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PZU (stan na 31 grudnia 2020 roku)

Instytucja Analityk Dane adresowe
Citi Andrzej Powierża +48 22 690 35 66 andrzej.powierza@citi.com
Haitong Marta Czajkowska-Bałdyga +48 22 330 62 51 marta.czajkowska-baldyga@haitongib.com
HSBC Thomas Fossard +33 1 56 52 43 40 thomas.fossard@hsbc.com
Ipopema Łukasz Jańczak +48 22 236 92 30 lukasz.janczak@ipopema.pl
JP Morgan Samuel Goodacre +44 207 1346 720 samuel.goodacre@jpmorgan.com
mBank Michał Konarski +48 22 697 47 37 michal.konarski@mdm.pl
PKO BP Jaromir Szortyka +48 22 580 39 47 jaromir.szortyka@pkobp.pl
Raiffeisen Centrobank Oliver Simkovic +43 1 51520 706 oliver.simkovic@rbinternational.com
Trigon Maciej Marcinowski +48 22 4338 375 maciej.marcinowski@trigon.pl
UBS Michał Potyra +27 11 322 7320 michal.potyra@ubs.com
Wood & Company Marta Jeżewska-Wasilewska +48 22 222 15 48 marta.jezewska-wasilewska@wood.com