zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w 2020 roku

PZU Raport Roczny 2020 > Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w 2020 roku
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Kalendarium głównych wydarzeń korporacyjnych PZU w 2020 roku

25 MARCA

Raport roczny za 2019 rok

27 MAJA

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

26 SIERPNIA

Raport półroczny za I półrocze 2020 roku

18 LISTOPADA

Raport kwartalny za III kwartały 2020 roku


Kontakt dla inwestorów

Magdalena Komaracka

 

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich


tel.: +48 (22) 582 22 93

Piotr Wiśniewski

 

Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich


tel.: +48 (22) 582 26 23

 

PZU

al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
ir@pzu.pl