zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

„Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła digitalizację w branży finansowej. Klienci, którzy jeszcze do niedawna cenili sobie bezpośrednią wizytę u naszego agenta czy doradcy, coraz bardziej otwierają się na zdalne kanały kontaktu z naszymi przedstawicielami. Zależy nam na tym, żeby nasi klienci mieli możliwość wyboru najbardziej dogodnego dla nich sposobu obsługi. Nowe technologie na trwałe zmieniają branżę ubezpieczeniową. W PZU jesteśmy otwarci na testowanie i wdrażanie innowacji o czym świadczą przykłady takich projektów jak chociażby PZU GO, Opaska Życia czy też wykorzystanie sztucznej inteligencji przy obsłudze szkód komunikacyjnych.”

Marcin Kurczab, Dyrektor ds. Innowacji PZU i PZU Życie

[GRI 102-15]

Digitalizacja to proces, który na dobre zagościł i stale rozwija się we wszystkich sektorach światowej i polskiej gospodarki. Stawianie na cyfrowe rozwiązania niesie wiele korzyści, nie tylko dla firm i jej pracowników czy partnerów biznesowych, ale również dla klientów. Klienci oczekują coraz bardziej spersonalizowanych produktów, są świadomi zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości czy z zarządzania danymi osobowymi. Pojawianie się nowych podmiotów i trendów związanych z rozwojem nowych technologii, m.in. operatorów dużych baz danych oraz tzw. insurtechów lub fintechów1 wywiera coraz większy wpływ na zmiany w sektorze ubezpieczeń i bankowym. Podobnie rynek rozwiązań MedTech i HealthTech2 rozwija się w niespotykanym dotąd tempie.

Innowacyjność to jedna z kluczowych wartości dla Grupy PZU

Strategia #nowePZU definiuje ją jako znajomość potrzeb klientów, poszukiwanie nowych rozwiązań i wyznaczanie trendów na rynku usług finansowych. Innowacyjność oznacza również niestandardowe myślenie, łamanie schematów oraz poszukiwanie usprawnień w funkcjonowaniu firmy.

[GRI 103-2, GRI 103-3]

Innowacyjność w Grupie PZU nie jest ograniczona do jednego działu, projektu lub obszaru. W każdym aspekcie działania firmy nieustannie wprowadzane są mniejsze i większe zmiany, które składają się na obraz jednej z najbardziej innowacyjnych firm branżyStrategia innowacyjności finansowej w Europie. Innowacje PZU wpływają zarówno na priorytetową dla Grupy satysfakcję klienta, jak i komfort pracowników oraz – w skali makro – na rozwój całej gospodarki.

Strategia innowacyjności

Strategia innowacyjności

Przyjęta przez PZU w listopadzie 2017 roku strategia innowacyjności wspiera realizację misji i strategii całej Grupy PZU. Określone są w niej trzy główne obszary, w których w szczególności poszukiwane są nowe rozwiązania:

 • wykorzystywanie dużych zbiorów danych (Big Data); 
 • cyfryzacja; 
 • nowe interakcje z klientem.

Strategia innowacyjności ma swoje odzwierciedlenie w projektach i inicjatywach realizowanych w PZU. Grupa rozumie, że innowacje wymagają stworzenia kreatywnej przestrzeni sprzyjającej generowaniu pomysłów, prototypowaniu pierwszych rozwiązań i budowaniu kultury innowacyjności. Takim miejscem w PZU jest Laboratorium Innowacji. W latach 2018-2020 udało się przeanalizować około 3000 startupów i pomysłów oraz przeprowadzić około 40 pilotaży, z których 27 otrzymało pozytywną decyzję o przekazaniu do wdrożenia. Szacowane korzyści z wdrożonych projektów wyniosą około 80 mln zł. Od 2018 roku pod opieką Laboratorium Innowacji działa Generator Pomysłów. Jest to portal internetowy, na którym pracownicy PZU mogą zgłaszać pomysły na innowacyjne rozwiązania. Regularnie, średnio co kwartał, rozpisywana jest kolejna edycja konkursu na najlepsze pomysły na konkretny temat. W 2020 roku Generator Pomysłów dostarczył pomysły: 

 • na rozwiązania poprawiające jakość życia najstarszych klientów – projekt „Senior 2.0”; 
 • na usprawnienia procesu obsługi szkód; 
 • na inicjatywy biznesowe, które wspierałyby realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju – konkurs „SDG (Sustainable Development Goals) Challenge, czyli jak PZU może wpierać zrównoważony rozwój?”.

Każdy użytkownik portalu może nie tylko zgłaszać pomysły, ale także głosować na swoich faworytów i wymieniać komentarze. Trzy najlepsze pomysły z każdej edycji są nagradzane finansowo, a ich twórcy mają możliwość zaangażowania się we wdrożenie zaproponowanego rozwiązania. Od początku działania Generatora w ramach 8 edycji zgłoszono blisko 600 pomysłów na wewnętrzne usprawnienia oraz zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania.

DOBRA PRAKTYKA

LINK4 stawia na kompetencje swoich pracowników.W 2019 roku powstała Akademia Analityka, która pozwala doskonalić umiejętności analityczne zatrudnionych osób na trzech poziomach zaawansowania, w 2020 roku program był kontynuowany. Akademia Analityka istotnie wspiera cały proces transformacji LINK4 w Data Driven Company, czyli w firmę, gdzie decyzje biznesowe podejmowane są z wykorzystaniem danych, a w niektórych procesach biznesowych decyzyjność zostaje wręcz oddana modelom predykcyjnym. To rozwój technologii i organizacji wokół gromadzenia i przetwarzania danych, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. W tym celu w LINK4 powstało Centrum Danych i Zaawansowanej Analityki, które przeprowadziło wiele innowacyjnych projektów, pozwalających na wygenerowanie wymiernych korzyści biznesowych. Firma zrobiła milowy krok w zakresie możliwości przetwarzania oraz analizy danych. Zbudowano nowoczesne „jezioro danych” (Data Lake), które pozwala na efektywne tworzenie modeli uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz analiz biznesowych. Wdrożono także technologie, które umożliwiły przetwarzanie olbrzymich wolumenów danych nieustrukturyzowanych, które do tej pory nie były dostępne do szerszych analiz. Dane zostały wykorzystane do lepszego zrozumienia potrzeb klientów i adresowania ich w postaci odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz ceny.

W Alior Banku funkcjonuje wewnętrzna struktura – RBL_ Innovation by Alior Bank, której zadaniem jest tworzenie potencjału innowacji banku. W jej skład wchodzą:

 • Dział Projektowania i RBL Innowacje, który odpowiada za prototypowanie, badania UX oraz service design;
 • Zespół Open Banking oraz Centrum Kompetencji Blockchain, zgrupowane w Dziale Projektowania i RBL_ Innowacje;
 • Dział Fintech i Technologii e-commerce, który wspiera rozwój zewnętrznego ekosystemu innowacyjności banku.

W Grupie PZU w 2019 roku na projekty innowacyjne przeznaczono ponad 271 mln zł3. W 2020 roku nakłady finansowe wyniosły 210 mln zł, z czego najwięcej – ponad 90 mln zł przeznaczyły PZU i PZU Życie. Pandemia COVID-19 przyspieszyła wiele procesów dotyczących wykorzystania nowych technologii, których wdrożenie w normalnych warunkach zajęłoby kilka lat. Zamknięcie gospodarki i wprowadzone w 2020 roku ograniczenia wymusiły pracę na odległość i znacząco wpłynęły na sposób obsługi klientów przez instytucje finansowe. Przyspieszyło to cyfryzację i wykorzystywanie zaawansowanych technologii szczególnie w sektorze ubezpieczeń. Dość szybko upowszechniły się zdalne formy sprzedaży, oględzin czy likwidacji szkód. Przyspieszył proces cyfryzacji w ochronie zdrowia. Znacząco wzrosła rola telemedycyny.

DOBRA PRAKTYKA
Uwierzytelnianie na odległość

PZU od kilku lat stale rozwija i uzupełnia o kolejne funkcjonalności portal mojePZU. To najbardziej rozbudowana platforma na rynku ubezpieczeniowym i finansowozdrowotnym. W 2020 roku została dodana m.in. możliwość uwierzytelnienia tożsamości za pomocą mojeID i mObywatel. Dzięki temu klienci mogą się zarejestrować na platformie zdalnie, bez konieczności wizyty i potwierdzania swojej tożsamości w oddziale PZU. Poza tym umożliwiono założenie konta na portalu przez link aktywacyjny. Od 2020 roku konto mogą założyć również osoby, które zgłaszają szkodę z OC sprawcy, a nie są klientami Grupy PZU.

W 2020 roku Alior Bank wdrożył nowe rozwiązania uwierzytelniania na odległość. W pierwszym kwartale uruchomiona została metoda weryfikacji tożsamości klientów bez konieczności wizyty w oddziale – Foto ID. Została ona zaprojektowana i wdrożona przez pracowników Alior Banku. Dzięki niej weryfikacja tożsamości zajmuje nie więcej niż pięć minut.

Kolejnym działaniem mającym na celu zdalną identyfikację klienta była współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Jednym z obszarów współpracy jest wykorzystanie e-dowodu, które umożliwia weryfikację tożsamości klientów na odległość. Dzięki aplikacji eDo App klienci potwierdzą e-dowodem swoje dane osobowe i mogą swobodnie korzystać z produktów i usług Alior Banku. Dzięki eDO App możliwe jest zapobieganie procederowi wykorzystywania przez przestępców skradzionych lub podrobionych dowodów osobistych. Aplikacja jest zintegrowana z login. gov.pl, więc zapewnia także łączenie się z jednostkami administracji publicznej i urzędami.

Dużym projektem w 2020 roku była inwestycja Alior Banku w polski fintech Autenti oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów.

W 2020 roku Alior Bank wprowadził zdalną obsługę wszystkich produktów dla firm dzięki:

 • szerokiemu wykorzystaniu podpisów kwalifikowanych, e- podpisu Autenti i Foto ID;
 • uruchomieniu możliwości wnioskowania o nowe produkty transakcyjne w bankowości internetowej BusinessPro;
 • centralizacji aż 45 procesów posprzedażowych.

Bank Pekao w 2020 roku uruchomił usługę uwierzytelnienia klientów posiadających cyfrową bankową tożsamość PekaoID za pomocą usługi mojeID (PekaoID) oraz Profilu Zaufanego z wykorzystaniem tzw. Węzła Krajowego eIDAS, czyli administracyjnego HUBa, do którego podłączonych jest już ponad 100 urzędów, w tym urzędy administracji państwowej. Dzięki temu nastąpiło rozszerzenie wykorzystania komercyjnej usługi mojeID (PekaoID) o kontekst administracji publicznej – klienci banku za pomocą jednego narzędzia mogą dokonywać uwierzytelnienia zarówno w serwisach podmiotów komercyjnych, jak i publicznych. W roku 2020 liczba klientów korzystających z PekaoID wynosiła ponad 230 tys.

DOBRA PRAKTYKA
Cyber MŚP

Pandemia COVID-19 znacznie przyśpieszyła proces transformacji cyfrowej i spowodowała, że wiele firm z sektora MŚP musiało przenieść swoją działalność do sieci. To z kolei spowodowało, że przedsiębiorstwa są teraz częściej narażone na ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem. PZU przygotował więc bezpłatne narzędzie – Cyber MŚP to platforma, która skanuje strony internetowe małych i średnich firm i sprawdza jakość ich zabezpieczeń przed cyberatakami. Przedsiębiorca, który skorzysta z tej usługi, otrzyma przygotowany przez PZU bezpłatny raport, uwzględniający bezpieczeństwo strony internetowej, ocenę ryzyka reputacyjnego, a także ewentualną atrakcyjność strony dla hakerów. W raporcie znajdą się również zalecenia, których wdrożenie poprawi bezpieczeństwo cybernetyczne firmy. Formuła raportu jest prosta, czytelna i przejrzysta. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla specjalistów IT.

DOBRA PRAKTYKA
Rozwój innowacji poprzez wsparcie programów akceleracji start-upów: MIT Enterprise Forum Poland oraz RBL_Start

PZU kontynuował w 2020 roku współpracę z akceleratorami startupów: MIT Enterprise Forum CEE i RBL_Start (akcelerator Alior Banku). W pierwszym z nich szukano rozwiązań związanych z trzema kluczowymi obszarami: Big Data, digitalizacja, nowe interakcje z klientami. Akcelerator MIT Enterprise Forum CEE to szansa na dynamiczny rozwój dla startupów technologicznych z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Akcelerator działa pod patronatem Massachussets Institute of Technology (MIT) – uznanego ośrodka naukowego, który od wielu lat aktywnie wspiera młode firmy w rozwoju i ekspansji na nowych rynkach, ale także wyznacza kierunek dyskusji i rozwoju dla całej branży nowoczesnych technologii. W akceleratorze RBL_Start PZU i Alior Bank podjęli się realizacji Inicjatywy Specjalnej #COVID19, w ramach której poszukiwano nowatorskich rozwiązań służących zwalczaniu pandemii COVID-19 i jej skutków. Inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – spośród kilkuset otrzymanych zgłoszeń eksperci wnikliwie przeanalizowali kilka najlepszych, a finalnie zdecydowali się na pilotażowe wdrożenie jednego z nich. Rozwiązania zgłoszone do programów cieszyły się zainteresowaniem wybranych obszarów biznesowych – łącznie w obu programach rozpoczętych zostało pięć pilotaży.

Dla startupów udział w akceleratorze to szereg korzyści – m. in. w zakresie rozwoju modelu biznesowego, eksperckiego wsparcia (np. prawnego), poszerzania sieci branżowych kontaktów, ale też nawiązywania partnerstw z korporacjami i możliwości sfinansowania wspólnych projektów pilotażowych.

DOBRA PRAKTYKA
Rozwój płatności mobilnych

W trzecim kwartale 2020 roku Alior Banku wdrożył system MoBilet, dzięki któremu klienci mogą korzystać z mobilnych płatności za usługi komunikacji miejskiej oraz parkometry w całej Polsce. W listopadzie obszar ,,Auto” został dodatkowo wzbogacony o usługę Autopay – klienci otrzymali możliwość płatności mobilnych przez aplikację Alior Mobile za autostrady w całym kraju. Również Bank Pekao wprowadził usługę Autopay, dzięki której za wybrane odcinki autostrad można zapłacić automatycznie, bez konieczności stania w kolejce do bramek. Usługę można aktywować z poziomu aplikacji PeoPay oraz bankowości internetowej Pekao24.

DOBRA PRAKTYKA
Innowacje w ubezpieczeniach mogą ratować życie i zdrowie klientów

PZU GO to nowoczesne rozwiązanie, które czuwa nad kierowcą w czasie jazdy samochodem. Niewielkie urządzenie, które przyklejone jest do przedniej szyby auta, komunikuje się z aplikacją w telefonie kierowcy i wykrywa niebezpieczne sytuacje. W razie wypadku PZU GO błyskawicznie przekazuje do Centrum Alarmowego PZU informację o zdarzeniu i jego lokalizację. PZU niezwłocznie kontaktuje się z kierowcą i sprawdza, czy potrzebuje on pomocy. Jeśli kierowca nie odbiera telefonu, PZU zawiadomi służby ratunkowe i przekaże ostatnią lokalizację, którą podał GPS.

Od maja 2020 roku PZU GO dostępne jest na terenie całej Polski we wszystkich kanałach sprzedaży.

W badaniu satysfakcji klientów przeprowadzonym w grudniu 2020 roku 93% ankietowanych powiedziało, że jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z produktu PZU GO. Za największe zalety uznali oni automatyczne wykrywanie wypadków (57%) oraz możliwość weryfikacji stylu jazdy (24%).

W 2021 roku planowane jest doskonalenie algorytmów wykrywania wypadków oraz analiza możliwości rozwoju aplikacji o dodatkowe funkcjonalności.

PZU GO zostało uznane „Innowacją Roku 2019” w konkursie Mobility Trends. W 2020 roku klienci korzystający z PZU GO przejechali ponad 7,5 mln kilometrów. Dzięki urządzeniu w dziewięciu wykrytych wypadkach została udzielona natychmiastowa pomoc poszkodowanym. Ponadto miało miejsce 28 uzasadnionych wezwań pomocy przez przycisk SOS, w których klient otrzymał pomoc assistance.

Kasa Wraca to innowacyjny program, w którym klienci posiadający ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4 mogą generować premie za bezpieczną jazdę. Analiza stylu prowadzenia pojazdu obejmuje przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym się porusza. Od kwietnia 2017 roku do grudnia 2020 roku w programie udział wzięło blisko 58 tys. klientów LINK4, którzy pokonali łącznie ponad 146 mln kilometrów.

By aktywnie uczestniczyć w programie, wystarczy przejechać samochodem z włączoną nawigacją NaviExpert i modułem LINK4 Kasa Wraca minimum 200 kilometrów w miesiącu, uruchamiając w tym czasie aplikację w trakcie co najmniej 5 różnych dni i pokonując danego dnia minimum 10 kilometrów. Sumaryczna ocena po każdym miesięcznym okresie pozwala zaklasyfikować kierowcę do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę ubezpieczeni w LINK4 mogą zamienić po roku na zwrot części składki ubezpieczeniowej nawet do 30 proc.

Każdy uczestnik sam decyduje, czy wygenerowaną premię na koniec trwania umowy chce przeznaczyć na obniżenie ceny ubezpieczenia przy odnowieniu polisy, czy preferuje przelew środków na konto.

W grudniu 2020 roku wartość wygenerowanych premii za bezpieczną jazdę w programie przekroczyła 3 mln zł. Rekordzista otrzymał premię w wysokości 1,2 tys. zł. Jednak największą wartością programu jest jego prewencyjny charakter i promowanie za jego pośrednictwem bezpiecznej jazdy na polskich drogach.

DOBRA PRAKTYKA
Pomoc Non Stop

Pomoc Non Stop, marka należąca do Grupy PZU, w 2020 roku poszerzyła zakres usług i produktów z obszaru mobilności i uruchomiła ogólnopolski pilotaż usługi sprawdzenia samochodu przed zakupem. Usługa ta stanowi element budowy kompletnego ekosystemu usług dla kierowcy w PZU.

W ramach trzech pakietów usług klienci mogą wybrać weryfikację ogłoszenia sprzedaży auta lub sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i weryfikację na stacji diagnostycznej w dowolnym miejscu w Polsce. Oceny dokonują doświadczeni eksperci motoryzacyjni, należący do sieci partnerów PZU Pomoc (łączenie ponad 300 ekspertów na terenie całej Polski).

Pierwszy krok to wybór online odpowiedniego pakietu usługi (Komfort, Optimum, Premium) i wysłanie wypełnionego formularza, który dla ekspertów Pomoc Non Stop oznacza sygnał do działania. Specjaliści szczegółowo zweryfikują ogłoszenie sprzedaży samochodu, skontaktują się ze sprzedającym i telefonicznie sprawdzą podstawowe informacje. Następnie dokonają oględzin auta na miejscu i sprawdzą je w ramach 200 punktów kontrolnych, które pozwalają na ocenę stanu technicznego. Pojazd może być sprawdzony w warsztacie i na stacji diagnostycznej. Cały proces trwa maksymalnie dwa dni robocze.

Usługę Pomoc Non Stop wyróżnia Ochrona Mobilności na wypadek awarii. Jest ona dostępna wariancie Optimum i Premium. W ramach tej ochrony klient nowo zakupionego auta ma zapewniony pakiet Assistance ważny przez 90 dni. W przypadku awarii samochodu, który został sprawdzony przez ekspertów Pomoc Non Stop, klient ma zapewnione holowanie aż do 150 km oraz samochód zastępczy na czas naprawy. Pokryte zostaną również ewentualne koszty robocizny w warsztacie partnerskim do kwoty 4 tys. zł.

Robotyzacja

Robotyka jest narzędziem umożliwiającym pełną automatyzację żmudnych i powtarzalnych czynności niewymagających skomplikowanej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia. Roboty pozwalają zastąpić integrację międzysystemową, przetwarzają duże wolumeny danych w bardzo krótkim czasie. Korzystanie z technologii Robotic Process Automation (RPA) poprawia jakość danych, ułatwia kontrolę efektywności procesu i jest dodatkowym sposobem raportowania. Dzięki robotyce można realizować procesy, które nie mogły być wykonywane przez pracowników ze względu na znaczną pracochłonność lub konieczność wykonania skomplikowanych czynności w krótkim czasie.

Wdrożenie zrobotyzowanego procesu odbywa się szybciej niż wykonanie zmiany systemowej, a samo rozwiązanie oznacza niższy koszt niż zatrudnienie dodatkowych pracowników.

W 2020 roku w PZU i PZU Życie wdrożono 24 procesy biznesowe, w tym 12 w obszarze obsługi szkód. Zrobotyzowano procesy wspomagające obsługę szkód zagranicznych, regresowych i korporacyjnych. W kwietniu uruchomiono proces umożliwiający obsługę zapytań prawnych klientów w związku z pandemią COVID-19. 

W listopadzie 2020 roku uruchomiono pierwszy zrobotyzowany proces z wykorzystaniem inteligentnego OCR – obsługa świadczeń dotyczących leczenia szpitalnego. W ramach procesu robot przekazuje dokumentację medyczną do narzędzia OCR, które z kart leczenia szpitalnego sczytuje dane osobowe klienta, kod choroby oraz okres pobytu w szpitalu. Następnie robot uzupełnia świadczenie w systemie likwidacji szkód (SLS) wskazanymi danymi. 

Ponadto w 2020 roku zrealizowano procesy techniczne, mające na celu weryfikacje potencjału i opłacalności robotyzacji. W wyniku przeprowadzonych działań roboty przetwarzają średniorocznie 7 milionów operacji. 

Efektywność robotów wdrożonych w 2020 roku: 

 • skutecznie dodają informacje z kart leczenia szpitalnego w około 600 sprawach dziennie. Automatyczne pobieranie danych pozwala przyspieszyć czas obsługi świadczenia oraz zmniejsza ryzyko błędów;
 • weryfikują poprawność dodanych podmiotów korporacyjnych oraz uzupełniają pełnomocnictwa w średnio 40 tys. szkód, co bezpośrednio przekłada się na bardziej efektywną komunikację z klientami;
 • weryfikują około 12 tys. szkód miesięcznie pod kątem poprawności przypisania, dzięki czemu szkody z warsztatem SN/SP są niezwłocznie przypisywane do odpowiedniej jednostki obsługującej;
 • dodają zlecenie zatwierdzenia technicznego szkody we wszystkich szkodach komunikacyjnych z dużą wartością, przez co proces kontroli zatwierdzania rozliczenia szkody jest w 100% uszczelniony;
 • przekazują dane dotyczące pojazdu i zdjęcia ze średnio 12 tys. szkód miesięcznie do systemu PPO, co usprawnia działanie procesu GreenParts;
 • aktualizują dane księgowe (rezerwy i koszty) w średnio 32 tys. szkód miesięcznie.

Działania wdrożone w 2020 roku pozwalają zaoszczędzić średniorocznie ok. 2,5 mln zł w obszarze obsługi szkód.

W 2021 roku planowana jest robotyzacja kolejnych procesów, m.in.: 

 • dalsze usprawnianie komunikacji z klientami przez wdrożenie autodekretacji maili wpływających na skrzynkę kontakt@pzu.pl;
 • wykorzystanie inteligentnego OCR w celu automatyzacji procesu obsługi świadczeń w zakresie urodzenia dziecka i zgonu;
 • stworzenie kompleksowego rozwiązania do obsługi szkód z ubezpieczenia AC oraz świadczeń dotyczących leczenia szpitalnego.
DOBRA PRAKTYKA
Samoobsługa szkód

Samoobsługa powstała jako element cyfrowych modeli obsługi w PZU. Jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów, którzy oczekują nie tylko internetowych narzędzi do intuicyjnego zgłoszenia sprawy, ale również szybkiego poznania wysokości odszkodowania. Nowe rozwiązanie pozwala skrócić czas akceptacji i obsługi sprawy. Samoobsługa jest elementem internetowego zgłoszenia sprawy.

Samoobsługa jest elementem internetowego zgłoszenia sprawy. Informacje na temat uszkodzeń pojazdów pozwalają w sposób automatyczny wyliczyć proponowaną kwotę odszkodowania.

W przypadku szkód i świadczeń NNW klient samodzielnie oznacza charakter swoich obrażeń na intuicyjnej makiecie człowieka, co pozwala wyliczyć wartość świadczenia. Klient akceptuje lub odrzuca zaproponowaną mu kwotę.

DOBRA PRAKTYKA
Sztuczna inteligencja (AI) w likwidacji szkód

PZU jako lider transformacji cyfrowej nieustannie pracuje nad innowacjami zwiększającymi jakość obsługi klientów. AI w likwidacji to rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które analizuje zdjęcia szkód oraz kosztorysy z warsztatów napraw samochodów. Rocznie PZU obsługuje ponad 500 tys. szkód komunikacyjnych. Duża ich część jest obsługiwana przez warsztaty naprawcze. Większość z nich zawiera masową dokumentację fotograficzną i techniczną. Znaczna jej część wymaga dodatkowej i pogłębionej analizy. Działania te wymagają przeszkolonych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Wprowadzone rozwiązanie sztucznej inteligencji usprawniło ich codzienną pracę. Algorytmy sztucznej inteligencji dokonują precyzyjnej analizy zdjęć dokumentujących szkodę komunikacyjną. Potrafią nazwać konkretną część auta, określić zakres uszkodzenia i zakwalifikować do naprawy lub wymiany dany podzespół. Przed wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji większość spraw obsługiwanych przez warsztaty naprawcze musiała być analizowana manualnie. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania eksperci otrzymują do analizy tylko wyselekcjonowane sprawy, a pozostałe, które nie budzą wątpliwości, są zatwierdzane automatycznie lub półautomatycznie. Wdrożenie przekłada się na znaczne oszczędności finansowe oraz zwiększenie satysfakcji klientów.

Projekt zdobył szereg nagród w 2020 roku, mi.in. w konkursie organizowanym przez ICAN Institute i MIT Sloan Management Review Polska – Mistrz Innowacyjnej Transformacji, a także prestiżowy tytuł Celent Model Insurer w kategorii „Data, Analytics and AI” za przełomowe wdrożenie sztucznej inteligencji w obsłudze szkód komunikacyjnych.

„To jeden z najbardziej udanych projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję, który wdrożyliśmy w PZU. Projekt poprawił proces obsługi klienta i jednocześnie pozwolił na oszczędności liczone w dziesiątkach milionów złotych.”

Marcin Kurczab, Dyrektor ds. Innowacji PZU i PZU Życie
DOBRA PRAKTYKA
Sztuczna inteligencja (AI) w diagnostyce

PZU Zdrowie wdrożył w swojej sieci diagnostycznej pilotażowy program do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej. Rozwiązanie opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji i jako jedno z pierwszych w Polsce tego typu oprogramowań znalazło zastosowanie w działalności komercyjnej.

Rozwiązanie wdrożone w pracowni diagnostycznej wspomaga pracę lekarza radiologa poprzez automatyczne rozpoznanie zmiany zagrażającej życiu. Algorytm generuje wstępną diagnozę i dokonuje oznaczenia badania specjalnym znacznikiem.Dzięki temu możliwe jest niemal natychmiastowe podjęcie procesu leczenia, co w konsekwencji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich uszkodzeń mózgu oraz zwiększa szanse na przeżycie pacjenta.

Dzięki temu czas wykonania opisu, w razie wykrycia udaru, zostaje skrócony z kilku godzin do nawet kilku minut i pozwala na szybkie udzielenie pomocy pacjentowi.

Moduł AI został opracowany przez polski startup BrainScan z wykorzystaniem danych z 40 tysięcy badań tomografii komputerowej głowy zrealizowanych w sieci diagnostycznej PZU Zdrowie. Następnie był testowany przez lekarzy radiologów w bieżących badaniach, aby potwierdzić jego skuteczność. Potwierdzono, że zgodność opisu lekarza radiologa z rozpoznawalnością modułu AI wynosi około 98%. Oprogramowane posiada certyfikat medyczny i w dalszym ciągu jest rozwijane. PZU Zdrowie zamierza korzystać z niego w blisko 40 pracowniach diagnostyki obrazowej.

DOBRA PRAKTYKA
Bezprzewodowe stetoskopy
Oparte na sztucznej inteligencji nowatorskie urządzenia umożliwiają zdalne badanie płuc i serca. Pacjent, kierując się instrukcjami lekarza, przykłada stetoskop we wskazane punkty na ciele, a przebywający z dala od niego lekarz dostaje za pośrednictwem platformy internetowej natychmiastowy odczyt. Badanie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z chorym i eliminuje ryzyko zakażenia lekarza czy personelu medycznego. Zapewnia jednocześnie stałą kontrolę stanu zdrowia pacjenta. Nowoczesne bezprzewodowe stetoskopy zostały przekazane przez TUW PZUW szpitalom, jako pomoc w walce z COVID-19.

1 Fintech - sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej i technologicznej. Firmy określane mianem fintechów najczęściej świadczą usługi finansowe za pośrednictwem Internetu. To również określenie dla wszelkiego typu innowacji technologicznych lub finansowych. Insurtech to jeden z działów branży fintechowej obejmujący nowe technologiczne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń

2 MedTech, HealthTech - segmenty rynku technologii medycznych, które mają na celu poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz ochrona zdrowia i życia ludzi, a także poprawa jego jakości

3 CAPEX i OPEX