zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

4.3 Dyrektorzy Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2020 > 4.3 Dyrektorzy Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Oprócz Członków Zarządu kluczowym personelem kierowniczym w Grupie PZU są także Dyrektorzy Grupy PZU.

Od 1 stycznia 2020 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Adam Brzozowski (PZU Życie);
  • Bartłomiej Litwińczuk (PZU);
  • Dorota Macieja (PZU);
  • Roman Pałac (PZU).

Z dniem 13 marca 2020 roku ze stanowiska Dyrektora Grupy PZU odwołano Romana Pałaca.

W 2020 roku na stanowisko Dyrektora Grupy PZU powołano Aleksandrę Agatowską (z dniem 20 lutego 2020 roku), Małgorzatę Kot (z dniem 16 kwietnia 2020 roku) oraz Ernesta Bejdę (z dniem 4 maja 2020 roku).

Z dniem 9 września 2020 roku ze stanowiska Dyrektora Grupy PZU odwołano Małgorzatę Kot oraz Adama Brzozowskiego.

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Aleksandra Agatowska (PZU);
  • Ernest Bejda (PZU Życie);
  • Bartłomiej Litwińczuk (PZU);
  • Dorota Macieja (PZU).