zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Sektor bankowy na GPW

PZU Raport Roczny 2020 > Sektor bankowy na GPW
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Sytuacja w sektorze bankowym

W 2020 roku indeks WIG-banki1 spadł o 29,6% r/r. Korelacja indeksu WIG Banki z indeksem WIG20 spadła do 80% (-10 p.p. r/r). Współczynnik beta (w odniesieniu do WIG20) wzrósł do 1,13, tj. o 0,15 r/r. Istotna zmiana tych wskaźników to rezultat słabości indeksu WIG Banki na tle  głównego indeksu WIG20. Był to także najsłabszy wynik na tle pozostałych indeksów sektorowych.

Zanotowane spadki to w znacznej mierze rezultat paniki związanej z pandemią COVID-19. Inwestorzy obawiali się pogorszenia warunków gospodarczych, mających istotne znaczenia dla sektora bankowego. Ważnym elementem z fundamentalnej perspektywy było trzykrotne obniżenie stóp procentowych przez NBP do poziomu bliskiego 0.

Banki na GPW w 2020 roku 

Banki na GPW w 2020 roku

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

Według danych NBP2 po 11 miesiącach 2020 roku przychody odsetkowe sektora bankowego spadły o 8,3 mld zł r/r, tj. 15,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Rezerwy w tym okresie wzrosły o 4 mld zł. Ponadto w 2020 roku banki dotkliwiej odczuły podatek od aktywów instytucji finansowych, który nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Zysk netto sektora bankowego po 11 miesiącach spadł o 45,5% r/r do 7,9 mld zł. Co więcej, rekomendacją z końca marca 2020 roku KNF zobligowała banki do wstrzymania wypłat dywidendy w związku z rozwojem pandemii COVID-19. W rezultacie niskie zyski i niepodzielone kapitały z 2019 roku wpłynęły na spadek rentowności kapitałów własnych banków (ROE) po 11 miesiącach 2020 roku do poziomu ok. 3%.

1 Indeks dochodowy (przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru)

2 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html