zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Opieka medyczna

PZU Raport Roczny 2020 > Opieka medyczna
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

WYZWANIE

PANDEMIA COVID-19

17 listopada 2019 roku w mieście Wuhan, w prowincji Hubei, w środkowych Chinach, rozpoczęła się epidemia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

4 marca 2020 roku w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Tydzień później dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił, że epidemia COVID-19 wywołana wirusem z Wuhan została uznana za pandemię. 20 marca wprowadzono oficjalnie stan epidemii w Polsce. W związku z tym wiele aspektów funkcjonowania kraju uległo głębokim zmianom. Ze względu na wzrost zachorowań znacząco wzrosło zapotrzebowanie na usługi medyczne, ale obostrzenia dotyczące przemieszczania się (lockdown) całkowicie zmieniły sposób korzystania z nich.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią ważny element funkcjonowania PZU. Pandemia COVID-19 potwierdziła, że działania CSR mają szczególną moc, a wspieranie tych, którzy są na pierwszej linii frontu walki z COVID-19, jest obowiązkiem. PZU prowadzi biznes zdrowotny, posiada odpowiednią infrastrukturę i angażuje się w innowacyjne rozwiązania medyczne. Wykorzystując te możliwości, PZU od pierwszych dni włączył się w walkę z pandemią i podjął wiele inicjatyw łagodzących jej skutki. Tym samym po raz kolejny spełnił obietnicę marki „Możesz na nas polegać”. Działania całej Grupy PZU w związku z zaistnieniem pandemii były wielowymiarowe i skierowane na wiele aspektów, które unaoczniła pandemia.

[GRI 103-2]

Już 25 lutego 2020 roku w PZU i PZU Życie powołano Sztab Kryzysowy, który miał zapewnić ciągłość działania spółek przy zachowaniu środków bezpieczeństwa i ograniczeń wynikających m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tego dnia w obu spółkach ogłoszono również sytuację kryzysową. W PZU i PZU Życie wdrożono rozwiązania i procesy służące minimalizowaniu ryzyka wystąpienia zakażenia i rozprzestrzeniania COVID-19 w organizacji. Pracę zdalną wprowadzono już w marcu 2020 roku. Zapewniono niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby umożliwić jak największej liczbie pracowników wykonywanie pracy na odległość albo w systemie rotacyjnym. Oddziały i agencje ubezpieczeniowe pozostały otwarte, dostosowując się do wszystkich ograniczeń prawnych i restrykcji sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. Podobnie zostały dostosowane procesy sprzedażowe, obsługi umów oraz szkód, tak aby zapewnić ciągłość działania i jednocześnie bezpieczną obsługę klientów. Część decyzji podjętych przez Sztab Kryzysowy przekazywano jako rekomendacje spółkom zależnym Grupy PZU.

Działania wspierające walkę z pandemią COVID-19

Dostosowanie produktów i usług 

Działania Grupy PZU zostały skierowane na dopasowanie produktów oraz sposobu ich funkcjonowania do nowej rzeczywistości tak, aby świadczenie usług oraz wywiązywanie się z zobowiązań wobec klientów w związku z wcześniej sprzedanymi produktami przebiegało w sposób niezakłócony oraz aby obsługa klientów była bezpieczna także dla pracowników.

PZU Zdrowie jest jednym z liderów prywatnej opieki medycznej w Polsce i otacza opieką ok 3 mln klientów. Spółka stworzyła własną sieć medyczną, która liczy już 130 centrów medycznych PZU Zdrowie, w tym sieć diagnostyki obrazowej. Dodatkowo współpracuje z około 2 200 placówkami partnerskimi w ponad 600 miastach Polski. W związku z pandemią COVID-19 placówki PZU Zdrowie rozpoczęły świadczenie zdalnych porad lekarskich, realizowanych przez dostawców medycznych PZU Zdrowie. Sytuacja w kraju wpłynęła na to, że zdalne porady zaczęli świadczyć również lekarze w placówkach stacjonarnych. Tym samym PZU umożliwił pacjentom możliwość kontynuowania leczenia u swoich lekarzy, dostosowując się do ogólnie panujących obostrzeń.

DOBRA PRAKTYKA

Uruchomienie Centrum Telemedycznego PZU Zdrowie

Chcąc zapewnić najwyższą jakość usług oraz wspólną dokumentację medyczną z placówkami PZU Zdrowie, w kwietniu 2020 roku otwarto własną jednostkę telemedyczną - Centrum Telemedyczne PZU Zdrowie. Obecnie teleporady realizowane są przez telefon. Można się na nie umówić przez portal mojePZU lub infolinię PZU Zdrowie. 

W 2020 roku Centrum Telemedyczne zrealizowało 40,5 tysiąca teleporad dla pacjentów PZU Zdrowie. 

Plany na 2021 rok obejmują zwiększenie skali realizowanych usług, zatrudnienie lekarzy kolejnych specjalności, umożliwienie kontaktu pacjentowi z lekarzem przez chat oraz videochat.

DOBRA PRAKTYKA

Zdalna opieka medyczna COVID

Dla swoich pacjentów PZU Zdrowie uruchomił program Zdalnej Opieki COVID. To program skierowany do osób dorosłych, które podejrzewają u siebie zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub już mają potwierdzony pozytywny wynik testu na COVID-19 i przebywają w izolacji domowej. Celem programu jest zapewnienie pacjentom PZU Zdrowie komfortu domowego leczenia i poczucia bezpieczeństwa, a w razie konieczności szybkiej pomocy specjalistów. Program obejmuje: 

 • konsultacje telemedyczne lekarzy PZU;
 • pulsoksymetr do kontroli stanu zdrowia (saturacji krwi oraz pulsu);
 • konsultacje telemedyczne z psychologiem;
 • edukację medyczną i dostęp do sprawdzonych źródeł informacji o COVID-19.

W 2020 roku do programu zakwalifikowano 312 pacjentów. PZU wydał 289 pulsoksymetrów i udzielił 27 porad psychologicznych oraz 118 porad internistycznych.

DOBRA PRAKTYKA

Wsparcie psychologiczne dla pracowników Grupy PZU

Grupa PZU we współpracy z PZU Zdrowie uruchomiła bezpłatną infolinię z pomocą psychologiczną dla pracowników Grupy PZU. Usługa polega na rozmowie z psychologiem i pozwala uzyskać: 

 • wsparcie emocjonalne i psychiczne w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej;
 • poradę lub konsultację psychologiczną;
 • informację z zakresu psychoedukacji.

Psychologowie PZU Zdrowie to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zdalnej pomocy psychologicznej, współpracujący m.in. z Ogólnopolskim Telefonem Zaufania, Ogólnopolskim Telefonem „Niebieska Linia”, Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, Fundacją Nagle Sami oraz Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

DOBRA PRAKTYKA

Zdalna opieka psychologiczna

Uruchomienie zdalnej opieki psychologicznej przez PZU Zdrowie zbiegło się w czasie z początkiem pandemii. Zdalne porady psychologiczne są dostępne dla osób objętych Opieką Medyczną w ramach ubezpieczeń i abonamentów oraz firm zainteresowanych dodatkowym wsparciem psychologicznym dla swoich pracowników. Mogą z nich także korzystać osoby, które nie posiadają produktów zdrowotnych w PZU. Zakup i umówienie konsultacji jest dostępne na portalu mojePZU oraz infolinii PZU Zdrowie. Usługi zdalnej pomocy psychologicznej odpowiadają na potrzeby pacjentów, dla których dostęp do stacjonarnej opieki byłby utrudniony np. ze względu na miejsce zamieszkania czy ograniczoną mobilność. W czasie pandemii PZU Zdrowie świadczył nieodpłatnie porady psychologiczne dla medyków oraz osób chorujących i odczuwających inne negatywne skutki sytuacji epidemicznej. 

W 2020 roku w ciągu trzech kwartałów dostępności usługi przeprowadzono ponad 650 zdalnych konsultacji psychologicznych za pośrednictwem chatu i videochatu, który trwał po 50 min. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie pełnej, długoterminowej psychoterapii.

DOBRA PRAKTYKA

Uruchomienie Gabinetu Klienta

PZU na Ukrainie uruchomił Gabinet Klienta, czyli platformę wykorzystującą dokumenty w formie elektronicznej. Pozwoliło to na sprawne składanie dokumentów przez klienta, przyjęcie ich do analizy i szybkie udzielenie informacji zwrotnych. Dodatkowo w dobie pandemii spółka dała możliwość złożenia dokumentów o wypłatę i wprowadzenie zmian w umowy ubezpieczenia przez Internet, czyli właśnie z wykorzystaniem Gabinetu Klienta. Innowacja pozwoliła na przyspieszenie obsługi klienta.
DOBRA PRAKTYKA
Rada Naukowa TUW PZUW

W marcu 2020 roku Rada Naukowa TUW PZUW* błyskawicznie odpowiedziała na sytuację stanu epidemicznego i wydała rekomendacje postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wytyczne zostały zredagowane przez Radę Naukową na podstawie konsultacji z przedstawicielami 30 szpitali oraz 5 stowarzyszeń specjalizujących się w obszarze kontroli zakażeń szpitalnych. Dokument wysłano do wszystkich placówek leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, a dodatkowo komunikat wraz z załącznikami umieszczono na stronie TUW PZUW. Dzięki działaniom Rady TUW PZUW udzielił potrzebnego wsparcia ubezpieczonym oraz przyczynił się do podniesienia świadomości ubezpieczeniowej.

*Rada Naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym TUW PZUW w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju obszaru medycznego i badawczo-technicznego. W jej skład wchodzą eksperci z zakresu nauk medycznych, prawnych, technicznych, finansów, ekonomii i zarządzania.

Działania informacyjne

Oprócz realnych działań bezpośrednio przekładających się na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom oraz zapewnienia ciągłości biznesu, Grupa PZU podjęła szereg działań informacyjnych. Ich celem było dostarczenie rzetelnej wiedzy klientom i zapewnienie poczucia stabilności w niepewnej sytuacji pandemii.

DOBRA PRAKTYKA

Zdalna pomoc dla seniorów

W okresie nasilenia drugiej fali pandemii PZU wspierał operatorów infolinii dla osób zagrożonych koronawirusem SARS-CoV-2, aby poprawić ich dostępność dla pacjentów.

Pierwszym kanałem komunikacji była ogólnodostępna infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Konsultanci PZU prowadzili obsługę połączeń przychodzących od osób zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia, udzielali im niezbędnych informacji lub kierowali połączenia do właściwych komórek. 

Drugim kanałem była uruchomiona specjalna infolinia „Wspieraj seniora”. To wspólny projekt PZU oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, skierowany przede wszystkim do seniorów powyżej 70. roku życia. W szczególnych sytuacjach wsparcie dostępne jest też dla młodszych osób. Dzwoniąc pod numer (22) 505 11 11, seniorzy mogą uzyskać pomoc w załatwieniu najpotrzebniejszych spraw, takich jak zakup jedzenia czy leków. Dodatkowo seniorzy z problemami z poruszaniem się, mogą liczyć na pomoc przy organizacji transportu na szczepienie przeciwko COVID-19. 

Monitoring połączeń wykazał bardzo wysoką efektywność wsparcia infolinii GIS w pierwszym okresie jej działania, tj. w drugiej połowie października 2020 roku. Infolinia „Wspieraj seniora” obsługiwała stałą, wysoką liczbę zgłoszeń. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2020 roku konsultanci PZU odebrali aż 50 tys. połączeń.

PZU włączył się także w akcje informacyjne dotyczące sytuacji pandemicznej w kraju i zachęcające Polaków do pozostania w domach.

DOBRA PRAKTYKA

Ogólnopolska akcja #zostanwdomu

W wyniku obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19 większość aktywności zostało ograniczonych lub zakazanych. Polacy musieli pozostać w domach. W tej sytuacji PZU przystąpił do ogólnopolskiej akcji #zostanwdomu. Tym samym przełamał stereotyp postrzegania firmy jedynie jako ubezpieczyciela, ponieważ zapewnił wsparcie w obszarach, które nie są postrzegane jako kompetencje finansowo-ubezpieczeniowe. 

W ramach akcji #zostanwdomu i w odpowiedzi na konieczność radzenia sobie w trudnej sytuacji pandemii, PZU stworzył wartościowe materiały edukacyjne na temat wspierania kondycji i odporności psycho-fizycznej przez sport, trening uważności (mindfullness) czy kulturę. Treści publikowane na kanale YouTube Grupy PZU obejrzało blisko 5 mln unikalnych użytkowników.

DOBRA PRAKTYKA

Akcja informacyjna dotycząca bezpiecznego podróżowania

Podczas Sytuacji Nadzwyczajnej w Estonii oddział PZU udostępniał komunikaty, zasady i zalecenia państwa estońskiego dotyczące bezpiecznego poróżowania.

DOBRA PRAKTYKA

PZU we współpracy z TVP wsparł seniorów w zachowaniu zdrowia

PZU został także partnerem programu TVP1 „Bądźmy razem w domu”, który służył starszym osobom poradami, jak w okresie pandemii zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także o dobrą formę fizyczną i psychiczną.

Aleksandra Agatowska„Idea programu doskonale wpisała się w działania, które w związku z zagrożeniem COVID-19 podejmujemy już od początku marca 2020 roku. Zależy nam, żeby bezpieczni byli ci, którzy dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Sami również staramy się zapewniać to bezpieczeństwo naszym klientom. Rozszerzyliśmy liczbę usług, z których mogą korzystać na odległość i przekonujemy klientów, żeby unikali wychodzenia z domów. Zmniejszą w ten sposób ryzyko zarażenia się koronawirusem.”
Aleksandra Agatowska, Prezes PZU Życie

Poprzez media PZU zachęcał seniorów do zdalnego korzystania ze swoich usług. Służyła temu kampania informacyjna w ogólnopolskich telewizjach, serwisach VOD i mediach społecznościowych, wzmocniona współpracą z programem „Bądźmy razem w domu” i twarzami znanych aktorów - Teresy Lipowskiej i Tadeusza Chudeckiego - oraz bohaterów innych popularnych programów „Sanatorium miłości” i „The Voice Senior”.

Wsparcie służby zdrowia

Z powodu pandemii działalność społeczna Grupy PZU w 2020 roku, poza zdalną opieką medyczną oraz działaniami informacyjnymi, nakierowana była również na wsparcie służby zdrowia i pacjentów w walce z pandemią COVID-19.

PZU wsparł finansowo i materialnie szpitale i służby ratunkowe działające na terenie całego kraju. Łączna kwota pomocy udzielonej przez PZU to ponad 19 mln zł. Wsparcie to pochodziło z funduszu prewencyjnego PZU, PZU Życie i TUW PZUW.

DOBRA PRAKTYKA

Sprzęt medyczny dla szpitali i służb ratunkowych

 • 9,5 mln zł na zakup sprzętu dla szpitali walczących z koronawirusem. Ufundowany sprzęt trafił w pierwszej kolejności do szpitali, które opiekowały się chorymi na COVID-19. Otrzymały one między innymi respiratory, bronchoskopy do badania tchawicy i oskrzeli, kardiomonitory, pulsoksymetry, aparaty do wykonywania testów PCR, lampy do dezynfekcji, urządzenia do fumigacji, bezprzewodowe stetoskopy, namioty barierowe oraz tzw. opaski życia;
 • 200 samochodów od PZU dla służb medycznych do przewożenia próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie;
 • ponad 550 tys. par rękawiczek nitrylowych dla szpitali, przychodni i Domów Pomocy Społecznej. PZU pomógł tym samym 170 placówkom medycznym w całej Polsce, w tym także 24 Stacjom Pogotowia Ratunkowego;
 • funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej otrzymali kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne;
 • wsparcie otrzymał też Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, aby doposażyć linię diagnostyczną do badań laboratoryjnych na obecność COVID-19. Zapotrzebowanie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (PZH) na badania przekroczyło standardowe możliwości analityczne laboratorium naukowego. W ciągu dwóch tygodni liczba pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, od których próbki trafiały do centralnego laboratorium, rosła o kilkadziesiąt dziennie. Posiadane zamrażarki niskotemperaturowe, obsługujące całą działalność diagnostyczną NIZP-PZH, szybko wypełniały się próbkami pobranymi od pacjentów z COVID-19. PZU dofinansował zakup specjalistycznego sprzętu do laboratorium PZH. Nowe urządzenia pozwoliły na zwiększenie liczby badań oraz skrócenie czasu oczekiwania na wynik.

DOBRA PRAKTYKA

Ubezpieczenia na wypadek COVID-19

PZU Litwa Życie przygotował bezpłatne ubezpieczenie na życie ze wsparciem finansowym na wypadek zakażenia COVID-19 dla medyków i nauczycieli litewskich. 

Lietuvos Draudimas przygotował tymczasowe ubezpieczenie dla przedsiębiorców zapewniające zatrudnionym przez nich pracownikom ochronę ubezpieczeniową w przypadku zachorowania na COVID-19. Świadczenie przysługuje za dni spędzone przez pracownika w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem. 

AAS BALTA ubezpieczył bezpłatnie ponad trzy tysiące pracowników Państwowego Pogotowia Ratunkowego Łotwy ubezpieczeniem od COVID-19. Spółka doceniła w ten sposób tych, którzy walczą z pandemią na pierwszej linii frontu. Pracownicy Państwowego Pogotowia Ratunkowego byli jednymi z pierwszych, którzy otrzymali taką ochronę.

DOBRA PRAKTYKA

Opaska życia COVID-19

PZU szybko dostosował opaski życia (pionierski projekt z końca 2019 roku) do potrzeb, jakie w czasie pandemii COVID-19 pojawiły się w służbie zdrowia. Szpitale opiekujące się chorymi na koronawirusa otrzymały od PZU prawie tysiąc opasek życia COVID-19. To innowacyjne na skalę światową urządzenie, które analizuje kluczowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny w przypadku zagrożenia życia. Mierzy puls i temperaturę ciała oraz saturację, czyli nasycenie krwi tlenem. Gdy parametry spadają do krytycznych wartości, opaska uruchamia sygnał dźwiękowy i alarmuje personel medyczny na specjalnym monitorze podglądowym. Takie rozwiązanie umożliwia lekarzom zdalne nadzorowanie zdrowia pacjentów bez bliskiego kontaktu fizycznego, zmniejsza ryzyko przeniesienia infekcji na personel medyczny, a tym samym znacząco poprawia komfort pracy personelu medycznego w czasie pandemii.

„Certyfikowane medycznie opaski zdały już egzamin w ramach pilotażowego projektu, realizowanego przez PZU we współpracy z Ministerstwem Zdrowia od jesieni 2019 roku w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. W związku z pandemią przyspieszyliśmy działania, żeby wprowadzić je na większą skalę. W błyskawicznym czasie zorganizowaliśmy ich produkcję, dzięki czemu dostarczyliśmy do szpitali prawie tysiąc opasek. Urządzenia o wartości miliona złotych trafiły do 27 szpitali na terenie całej Polski, w tym tzw. Jednoimiennych szpitali zakaźnych.”
Dorota Macieja, Członkini Zarządu PZU Życie

DOBRA PRAKTYKA

Namioty barierowe dla szpitali

W czasie pandemii COVID-19 bezinteresowną pomoc okazali również pracownicy Grupy PZU. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup tzw. namiotów barierowych dla chorych. Do akcji włączyli się pracownicy ze wszystkich spółek z Grupy PZU, w tym PZU, PZU Życie, Banku Pekao, Alior Banku i LINK4. Do każdej zebranej przez nich złotówki spółki dołożyły drugą. 

Namiot barierowy to wynalazek lekarza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pozwala na całkowite odseparowanie chorego i tym samym chroni przed zakażeniem innych pacjentów i personel szpitali. Tym samym zapobiega rozprzestrzenianiu się pandemii. Powłoka namiotu chroni więc inne osoby przed zakażeniem, a jednocześnie pozwala lekarzom na przeprowadzanie wszystkich niezbędnych zabiegów medycznych. 

Dzięki zaangażowaniu pracowników Grupy PZU oraz podwojeniu zebranej sumy przez spółki zakupiono 1 775 namiotów barierowych za łączną kwotę blisko 400 tys. zł. 

Pomoc ta była spontanicznym odruchem serca pracowników Grupy PZU, dowodem empatii i solidarności z chorymi, lekarzami i personelem medycznym. Zaangażowanie w bezinteresowną pomoc pokazało, że pracownicy Grupy potrafią działać skutecznie razem nie tylko w biznesie, ale również w tak trudnym dla wszystkich momencie, jakim jest zagrożenie epidemiczne.

DOBRA PRAKTYKA

Wsparcie rzeczowe placówek medycznych

PZU Litwa Życie wsparł finansowo placówki medyczne, umożliwiając im zakup sprzętu ochronnego i innych niezbędnych artykułów. 

PZU Estonia przekazał najbardziej potrzebującym pieniądze, które miały być przeznaczone na zakup upominków świątecznych dla partnerów biznesowych. Zapewnił też wsparcie na zakup środków ochrony dla szpitali, pogotowia ratunkowego i ośrodka alarmowego w Estonii.

Profilaktyka 

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia to szczególny obszar społecznego zaangażowania PZU. PZU od lat zachęca Polaków do uprawiania sportu, zmiany na zdrowe nawyków żywieniowych, wykonywania badań profilaktycznych oraz dbania o swój dobrostan psychiczny. Lekarze i naukowcy podkreślają, że dzięki zmianie trybu życia sami sobie możemy podarować nawet 10 lat życia więcej. Pokonywanie określonej liczby kroków dziennie, dbanie o odpowiednią ilość snu, kondycję fizyczną i prawidłowe odżywianie – to wszystko przynosi realne efekty w życiu każdego z nas, a Grupa PZU, jako narodowy ubezpieczyciel, chce być sponsorem, promotorem i aktywatorem dobrych nawyków. Swoim działaniem PZU chce skłonić klientów do refleksji i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. 

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, również w 2020 roku PZU wspierał organizację wydarzeń biegowych i różnego rodzaju akcji prozdrowotnych.

DOBRA PRAKTYKA

Wsparcie imprez biegowych

Zaangażowanie PZU w organizację masowych imprez biegowych służy promocji zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez zachęcanie całego społeczeństwa, od najmłodszych do seniorów, do rekreacyjnego udziału w wydarzeniach biegowych, codziennych treningów i dbania o kondycję fizyczną. 

PZU wspiera największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia biegowe w Polsce. W 2020 roku były to m.in. PZU Orlen Maraton Warszawski, PZU Cracovia Maraton, Tropem Wilczym – Biegi Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku PZU zaangażował się w nową formę imprez biegowych – rywalizację wirtualną. Dla ponad 100 tysięcy uczestników imprez biegowych wspieranych przez PZU była to szansa na udział w amatorskim współzawodnictwie sportowym w kilku lokalizacjach na terenie całego kraju. Chętni mogli biegać sami lub z najbliższymi, a co najważniejsze bezpiecznie, w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Wpływ działań sportowych organizowanych przez PZU na aktywność Polaków ilustruje raport IQS dla PZU „Komunikacja zaangażowania społecznego, prewencyjnego i sponsoringowego Grupy PZU: potencjał i ryzyka”. Odsetek osób, które miały styczność z działaniami społecznymi, prewencyjnymi lub sponsoringowymi PZU: 

 • 74% z nich prowadzi zdrowy tryb życia;
 • 70% dba o kondycję fizyczną;
 • 50% bierze udział w imprezach sportowych.

Ponadto z raportu Pentagon Research dla PZU: „Badanie rozpoznawalności i wizerunku PZU Maratonu Warszawskiego i PZU Cracovia Maraton” wynika, że 89% badanych uważa, że wspieranie wydarzeń biegowych pasuje do marki PZU.

Sekcje sportowe w liczbach:


Sekcje sportowe w liczbach

Sekcje sportowe w PZU:

 


PZU od lat konsekwentnie wspiera także aktywność sportową swoich pracowników. Każdy z nich może uprawiać swój ulubiony sport w specjalistycznych sekcjach PZU Sport Team. W Warszawie i Szczecinie istnieje dodatkowo możliwość korzystania z siłowni pracowniczej. Sekcja biegowa PZU Sport Team jest najliczniejsza – należy do niej ponad 300 osób. Firma wspiera jej członków, którzy jednocześnie są ambasadorami PZU w licznych imprezach biegowych przez cały rok, w całym kraju.

DOBRA PRAKTYKA

Wsparcie projektów społecznych na rzecz zdrowego stylu życia

 W 2020 roku PZU Ukraina wsparł finansowo lwowski klub sportowy „Pogoń Lwów”.