zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Odszkodowania i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Odszkodowania i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły w 2020 roku wartość 15 580 mln zł i były o 0,7% niższe niż w poprzednim roku. Na zmianę wpłynęły przede wszystkim:

  • niższy poziom odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych w obu segmentach ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce – mimo wzrostu średniej wypłaty o spadku odszkodowań i świadczeń zdecydowała mniejsza częstość szkód wynikająca z ograniczeń w ruchu z powodu pandemii COVID-19;
  • wzrost świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonych i współubezpieczonych w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, był adekwatny do wzrostu śmiertelności w całej populacji, zwłaszcza w IV kwartale 2020 roku;
  • wzrost szkodowości w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz różnych ryzyk finansowych w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, będący rezultatem większej szkodowości w ubezpieczeniach podmiotów medycznych;
  • ponadnormatywna w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym od ognia i innych szkód rzeczowych, liczba szkód powodowanych przez zjawiska atmosferyczne, zwłaszcza na przełomie II i III kwartału 2020 roku.