zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Inwestycje

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Ofertę ubezpieczeniową Grupy PZU w Polsce uzupełnia szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych:

  • otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych jak i produktów emerytalnych:
  • otwarty fundusz emerytalny;
  • indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego z dobrowolnym funduszem emerytalnym;
  • pracownicze programy emerytalne (PPE);
  • indywidualne konta emerytalne (IKE);
  • konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE);
  • pracownicze plany kapitałowe (PPK). 

Produkty te oferowane są pod marką PZU.

Grupa oferuje rozwiązania inwestycyjne dostosowane do potrzeb wszystkich klientów. Internetowa platforma inPZU uruchomiona w 2018 roku umożliwia klientom samodzielne inwestowanie w pierwsze w pełni autorskie fundusze pasywne w Polsce. Platforma jest dostępna przez całą dobę na dowolnym urządzeniu mobilnym, a od 2020 roku dostępna jest również jej wersja angielskojęzyczna. Na platformie inPZU można porównać fundusze, definiować cele inwestycyjne i je personalizować. InPZU pozwala błyskawicznie wyszukać fundusze i gotowe portfele modelowe, a także opłacić zlecenie online. Z platformy mogą korzystać klienci indywidualni i instytucjonalni. Jest to atrakcyjne narzędzie zarówno dla zaawansowanych inwestorów, jak i osób, które dopiero zaczynają inwestować swoich oszczędności.

Dzięki zapoczątkowanej w 2019 roku współpracy z Goldman Sachs Asset Management, w styczniu 2020 roku możliwe było uruchomienie dwóch nowych funduszy pasywnych typu feeder: inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek i inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących. Tego typu fundusze mają na celu osiągnięcie lepszego profilu ryzyka i zwrotu z inwestycji w całym cyklu inwestycyjnym w porównaniu do tradycyjnych funduszy ETF opartych o wielkość indeksu i ważonych wartością kapitalizacji rynkowej spółek. Dodatkowo TFI PZU uruchomiło subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych i w oparciu o indeks GPW CEEplus, w którego skład wchodzi ponad sto największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej, z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

W listopadzie 2020 roku na platformę inPZU wprowadzono produkty emerytalne IKZE i IKE.

Oba produkty są dostępne online. Można zdecydować, czy chce się wpłacać tylko na jeden z nich czy na oba jednocześnie, co pozwala wykorzystać łączny limit wpłat oraz osiągnąć maksymalne korzyści podatkowe. Na inPZU można samodzielnie zbudować swój portfel IKE i IKZE, wybierając spośród 14 funduszy – 9 indeksowych dostępnych już wcześniej i 5 nowych funduszy cyklu życia, wśród których można znaleźć też fundusz właściwy dla wieku, w którym przechodzi się na emeryturę.

Na koniec 2020 roku z serwisu korzystało ponad 22 500 aktywnych użytkowników, a aktywa klientów, zainwestowane w fundusze pasywne inPZU, w 2020 roku osiągnęły poziom 200 mln zł.