zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Dodatkowe dane HR

PZU Raport Roczny 2020 > Dodatkowe dane HR
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

[GRI 102-8]

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty):

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty)

Łączna liczba pracowników według rodzaju umowy (w przeliczeniu na etaty):

Łączna liczba pracowników według rodzaju umowy (w przeliczeniu na etaty

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w przeliczeniu na etaty):

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w przeliczeniu na etaty):

Łączna liczba pracowników według wymiaru etatu (w przeliczeniu na osoby):

Łączna liczba pracowników według wymiaru etatu

Łączna liczba pracowników według struktury zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby):

Łączna liczba pracowników według struktury zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba współpracowników (w przeliczeniu na osoby):

Łączna liczba współpracowników (w przeliczeniu na osoby

[GRI 405-1]

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności w przeliczeniu na etaty:
Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników
Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników

Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników
Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników
Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników
Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników