zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Dzielenie się wiedzą

PZU Raport Roczny 2020 > Dzielenie się wiedzą
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

[GRI 103-2], [GRI 103-3]

Wiedza i doświadczenie pracowników Grupy PZU stanowią ogromny kapitał firmy. Rozumiejąc, jak duże jest jego znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki, w PZU wprowadzono nowe standardy dzielenia się wiedzą. Udział w różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach i sympozjach oraz aktywność na rzecz rozwoju biznesu, nauki, nowych technologii i edukacji finansowej pozwalają – w trosce o dobro wspólne – przekazać pracownikom i firmie część swojej eksperckiej wiedzy.

[G4-FS16]

Przykładem takiego podejścia jest kwestia prawidłowego oszacowania ryzyka. To kluczowa umiejętność na wielu stanowiskach, nie tylko bezpośrednio związanych z branżą ubezpieczeniową. W PZU pracuje wielu wybitnych ekspertów w tej dziedzinie.

W 2020 roku PZU LAB w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego uruchomił studia podyplomowe „Ryzyko i ubezpieczenia”. Podczas zajęć studenci mają zdobyć narzędzia niezbędne do prawidłowej identyfikacji i analizy ryzyka oraz zastosowania efektywnej metody zarządzania ryzykiem. Praktyczną wiedzą ze słuchaczami i studentami podzielą się cenieni na rynku profesjonaliści, zajmujący się tematyką ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Studia rozpoczęły się w listopadzie i mają trwać dwa semestry, a lista uczestników to prawie 30 osób.

W styczniu 2020 roku PZU LAB we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Polskim Forum Technologii Morskich współorganizował III Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii. Forum poświęcone było tematyce bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych oraz innowacjom technologicznym na morzu takim jak morskie pojazdy autonomiczne (roboty podwodne). Wydarzenie służyło również podniesieniu świadomości o ryzykach i zagrożeniach w przemyśle morskim. Prelegenci i uczestnicy debat to pracownicy naukowi, specjaliści z zakresu bezpieczeństwa oraz praktycy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób.

W grudniu 2020 roku dla pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych przeprowadzono szkolenia online z zakresu szkód odpowiedzialności cywilnej, szkód komunikacyjnych i szkód majątkowych/maszynowych w branży elektroenergetycznej. Szkolenia trwały trzy dni, prowadzili je specjaliści w swych dziedzinach.

DOBRA PRAKTYKA

Dni Otwartego Biznesu to praktyczne warsztaty dla studentów z całej Polski. W ich trakcie studenci mają możliwość zetknięcia się z realnymi problemami biznesowym, poznają specyfikę codziennych wyzwań w wybranym przez siebie obszarze. Mogą też w praktyce sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach. Poprzez warsztaty dowiadują się, jak wygląda kultura organizacyjna i praca w PZU, są także zachęcani do udziału w innych wydarzeniach przeznaczonych dla studentów. 

Między 30 listopada a 4 grudnia 2020 roku zorganizowano cztery dni warsztatowe. Każdy dzień był w całości poświęcony innej tematyce (sprzedaż korporacyjna, innowacje, sztuczna inteligencja i Big Data, audyt). Warsztaty w formule online, poprzedzone częścią teoretyczną, poprowadzili pracownicy PZU – eksperci w wybranych dziedzinach, wykorzystali do tego przykłady biznesowe. 

W trakcie kampanii rekrutacyjnej udało się pozyskać ponad tysiąc zgłoszeń z całej Polski. Po przeprowadzonej rekrutacji zaproszono 88 uczestników. W przeprowadzenie warsztatów zaangażowano 35 ekspertów z różnych obszarów biznesowych.

Poziom merytoryczny, forma, przygotowanie trenerów oraz tematyka programu zostały wysoko ocenione przez uczestników – potwierdziły to ankiety ewaluacyjne, w których 95% respondentów poleciłoby Dni Otwartego Biznesu swoim znajomym.

Programy dla studentów

Sposobem dzielenia się wiedzą jest również Program Praktyk i Staży, który umożliwia studentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznanie kultury organizacyjnej dużej organizacji.

Współpraca ze środowiskiem akademickim jest ważnym elementem zaangażowania społecznego i budowania wizerunku PZU jako pracodawcy wśród studentów. Cyklicznie do współpracy zapraszane są organizacje studenckie, uniwersytety, których profil działania odpowiada potrzebom rekrutacyjnym i wpisuje się w prowadzone działania w obszarze marki pracodawcy. 

Poprzez uczestnictwo w akademickich wydarzeniach PZU stara się trafić do grona ambitnych studentów, którzy w niedalekiej przyszłości pojawią się na rynku pracy. Organizuje więc różne projekty, które skierowane są zarówno do studentów, jak i absolwentów, tj. Program Praktyk i Staży, Dni Otwartego Biznesu czy Program Ambasador. Dzięki takiemu zaangażowaniu w życie akademickie wielu studentów rozpoczyna swoją karierę zawodową właśnie w PZU.

W ramach wsparcia środowiska akademickiego w 2020 roku PZU współpracował z najaktywniejszymi organizacjami studenckimi. PZU wziął także udział w V edycji Programu Go4Poland organizowanego przez Fundację GPW, w ramach którego zaproszenie na staże w PZU otrzymali polscy studenci z renomowanych zagranicznych uczelni. 

Wszystkie podjęte działania i współprace przekładają się na wysoką liczbę jakościowych aplikacji, które trafiają do PZU w związku z projektami adresowanymi do studentów lub na stanowiska juniorskie. Mierzalnym efektem jest także pozycja w TOP10 najlepszych pracodawców w badaniu Pracodawca Roku by AIESEC.

DOBRA PRAKTYKA

Program Praktyk i Staży

Głównym celem Programu Praktyk i Staży w PZU jest zapewnianie napływu młodych talentów do organizacji i budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Dzięki programowi studenci zdobywają doświadczenie zawodowe i poznają kulturę firmy. 

W 2020 roku program rozpoczął się w lipcu – praktyki trwały trzy miesiące, a staże pół roku. Z początkiem marca ruszyła kampanię promującą program pod hasłem „Praktyczna wiedza ma sens”. W związku z pandemią cała działalność związana z promocją została przeniesiona do sfery online. Dla zapewnienia jak najlepszej komunikacji, w każdy poniedziałek odbywały się sesje pytań i odpowiedzi, tzw. Q&A z rekruterami. Bardzo dobre opinie zebrały także nagrania z kierownikami zespołów, do których szukano stażystów i praktykantów. W promocję programu zaangażowano wybranych pracowników PZU (zostali Ambasadorami projektu) oraz Ambasadorów Akademickich. Przeprowadzona kampania „Praktyczna wiedza ma sens” została wyróżniona w prestiżowym konkursie Employer Branding Excellence Awards 2020.

Praktyki odbywają się w różnych obszarach biznesowych firmy i w różnych lokalizacjach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ich uczestnicy wzięli udział w programie rozwojowo-integracyjnym „Laboratorium Talentów”, zrealizowanym całkowicie w formie online. Nowością w tegorocznej edycji programu było nawiązanie współpracy z programem Go4Poland, w ramach którego zaproszono na staże polskich studentów z renomowanych zagranicznych uczelni. 

Średnio na każdą z ofert odpowiedziały 74 osoby. Po odbyciu ponad 300 zdalnych spotkań z fkandydatami zrekrutowano 65 uczestników: 26 praktykantów i 39 stażystów. Po zakończeniu staży współpracę z PZU kontynuuje blisko 60% studentów. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej 92% praktykantów zarekomendowałoby program swoim znajomym. 

W 2021 roku planowane jest zatrudnienie 30 praktykantów na trzymiesięczne praktyki letnie oraz 30 stażystów na sześciomiesięczne staże, a także uatrakcyjnienie oferty programu o dodatkowe szkolenia i projekty dla studentów.

DOBRA PRAKTYKA

Program Ambasadorzy PZU

Ambasadorzy PZU to grono proaktywnych studentów, którzy reprezentują Grupę PZU na swoich uczelniach i łączą spółkę ze środowiskiem akademickim. Pomagają angażować w projekty najlepszych studentów ze swoich uczelni, współpracują z lokalnymi biurami karier, rekomendują projekty studenckie, w które warto się zaangażować. Dzięki swoim aktywnościom takim jak działalność w samorządach, organizacjach i kołach naukowych są znani na uczelniach, co wpływa na lepszy odbiór komunikacji PZU i większą efektywność wspólnych działań. Rekrutacja tegorocznych Ambasadorów odbyła się w pełni zdalnie, a współpracę z Ambasadorami rozpoczęto warsztatami poświęconymi mediom społecznościowym (Facebook, LinkedIn, Instagram) i technikom pozwalającym tworzyć angażujące treści.

W roku akademickim 2020/2021 w największych ośrodkach akademickich w Polsce aktywnie działa w sumie 18 ambasadorów PZU. Z uwagi na pandemię COVID-19 integracja, spotkania i komunikacja zespołu odbywają się zdalnie.

Ambasadorzy PZU są bardzo dużym wsparciem dla PZU w trakcie rekrutacji do flagowych programów dedykowanych studentom, czyli Dni Otwartego Biznesu, Program Praktyk i Staży oraz Program Ambasador. To m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu Ambasadorów w tegoroczny program Dni Otwartego Biznesu udało się pozyskać ponad tysiąc zgłoszeń. Ambasadorzy stworzyli film promujący program, a także aktywnie uczestniczyli w konferencjach studenckich (w formie online) oraz spotkaniach organizowanych przez biura karier opowiadając o możliwościach rozwoju w PZU.

Dodatkowo Ambasadorzy na bieżąco wspierają działania poprzez zbieranie rekomendacji ciekawych lokalnych wydarzeń, reprezentują Grupę PZU w stowarzyszeniach studenckich i kołach naukowych. Ponadto część Ambasadorów bierze udział w rekrutacji do Programu Praktyk i Staży. Znajomość firmy i kultury organizacyjnej sprawia, że są to kandydaci, którzy szybko odnajdują się w nowej roli i wnoszą dużą wartość do zespołów, do których dołączają.

Program Ambasador PZU wyróżnia się bardzo dobra opinią na rynku, dlatego ma być kontynuowany i rozwijany. Biorąc pod uwagę przeniesienie większości aktywności do świata cyfrowego, planuje się, aby przyszli Ambasadorzy posiadali umiejętności skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych. Dotychczasowe działania Ambasadorów w sieci zastąpiły stacjonarne wydarzenia i udowodniły, że w tych czasach należy opierać na nich komunikację ze studentami.

DOBRA PRAKTYKA

Studenci IT 2020

PZU chce zapewniać studentom jak najlepsze możliwości rozwoju. Mając na uwadze digitalizację, kierunek rozwoju branży i zainteresowanie studentów tematami technologicznymi, chce skupić się na Pionie Technologii Informatycznych i oferować studentom szeroki wybór praktyk i staży – od zespołów utrzymaniowych po zespoły developerskie. 

W 2020 roku w ramach Programu Praktyk i Staży w obszarze IT zatrudniono dziesięciu praktykantów i stażystów, z których trzech kontynuuje swoją pracę i dalszy rozwój w PZU już po zakończeniu programu. Chcąc rozwijać obszar IT wśród studentów, w trakcie programu Dni Otwartego Biznesu jeden dzień w całości poświęcono na warsztaty dotyczące tego zagadnienia. Blisko 20 studentom przybliżono specyfikę pracy w obszarze Sztucznej Inteligencji oraz Big Data. Uczestnicy mieli także okazję przekonać się, w jaki sposób przebiega proces kreowania rozwiązań oraz jak jest on realizowany od strony narzędziowej.

DOBRA PRAKTYKA

Program rozwojowy dla Praktykantów i Stażystów PZU - Laboratorium Talentów

Chcąc zachęcić uczestników Programu Praktyk i Staży do współpracy między sobą oraz do doskonalenia ich kompetencji miękkich, zorganizowano program rozwojowy dla praktykantów i stażystów. Odbywał się w formule online i był alternatywą dla organizowanych w poprzednich edycjach bezpośrednich spotkań i zjazdów. Rozproszona po całej Polsce grupa 65 studentów miała możliwość nawiązania kontaktów między sobą i współpracy przy projektach zespołowych.

W ramach Laboratorium Talentów każdy z uczestników miał okazję do rozwoju swoich kompetencji zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej. W kolejnych 10 tygodniach uczestnicy zbierali punkty w grywalizacji i doskonalili swoje umiejętności w wirtualnych szkoleniach, grupowych i indywidualnych wyzwaniach w formie gier i zadań. Założeniem programu była idea Growth Mindset, czyli umysłu nastawionego na rozwój. Program był okazją do testowania nowych umiejętności, po każdym module szkoleniowym uczestnicy sprawdzali zdobytą wiedzę w formie większych i mniejszych wyzwań. Powstała także dedykowana interaktywna platforma programu Laboratorium Talentów, gdzie uczestnicy mieli dostęp do materiałów edukacyjnych. Studenci dodatkowo wzięli udział w Grze Retro, czyli wirtualnym pokoju zagadek, w którym jedynie doskonała współpraca w zespole zapewniała sukces. 

W trakcie programu trwającego od 15 lipca do 9 września 2020 roku udało się zrealizować następujące szkolenia online:

  • Budowanie nastawienia na rozwój (Growth Mindset);
  • Integrująca gra online „Retro”;
  • Efektywność osobista;
  • Efektywna współpraca;
  • Customer Experience.