zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

[GRI 102-1], [GRI 102-2]

Grupa Kapitałowa PZU (Grupa PZU, Grupa) jest największą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej instytucją finansową, która cieszy się zaufaniem ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Główną pod względem skali i liczby klientów strefą działalności Grupy PZU jest rynek polski, należące do Grupy spółki zależne odgrywają istotną rolę na rynkach Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Skonsolidowane aktywa Grupy PZU wynoszą 379 mld zł.

Na czele Grupy stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy to na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od momentu debiutu giełdowego w 2010 roku PZU wchodzi w skład indeksu WIG20 i jest w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek polskiej giełdy. Od 2019 roku znajduje się w indeksie WIG-ESG (indeks zrównoważonego rozwoju).

Strategia Grupy w innowacyjny sposób definiuje misję wszystkich jej spółek i stanowi wspólny mianownik zarówno dla jej obecnych, jak i przyszłych inicjatyw. W odpowiedzi na dynamicznie rozwijające się otoczenie biznesowe PZU podejmuje działania na dużą skalę, stosując przy tym rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie.

[GRI 102-2], [GRI 102-7]

Kluczowe przewagi rynkowe Grupy PZU to znana i ceniona marka, największa baza klientów i sieć dystrybucji w Polsce oraz bardzo silna pozycja kapitałowa.

Spółki Grupy PZU są aktywne w obszarze ubezpieczeń na życie (PZU Życie), majątkowych (PZU, TUW PZUW, LINK4, spółki w krajach bałtyckich i na Ukrainie), produktach inwestycyjnych (TFI PZU), emerytalnych (PTE PZU), ochrony zdrowia (PZU Zdrowie) oraz bankowości (Bank Pekao i Alior Bank).

Skala działania i wpływ

Skala działania i wpływ

[GRI 102-4], [GRI 102-6]

Rynki, na których działa Grupa Kapitałowa PZU

Rynki, na których działa Grupa Kapitałowa PZU

WYRÓŻNIENIA

WYRÓŻNIENIA


Nagrody i wyróżnienia w 2020 roku 

Cyfryzacja w służbie klienta

Opaska Życia COVID-19, urządzenie, które monitoruje podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny o sytuacjach zagrożenia, zdobyła nagrodę specjalną Orłów Innowacji dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii Innowacyjne rozwiązanie ograniczające skutki pandemii COVID-19. Jury doceniło szybkie dostosowanie do nowych warunków działającego już projektu.

Zespół projektowy PZU odpowiedzialny za wdrożenie sztucznej inteligencji przy obsłudze szkód komunikacyjnych otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie organizowanym przez ICAN Institute i MIT Sloan Management Review Polska. Przyznano mu tytuł Mistrza Innowacyjnej Transformacji. 

W międzynarodowym konkursie globalnej firmy doradczej Celent, która zajmuje się analizą rynku usług finansowych, PZU otrzymał również tytuł Celent Model Insurer 2020 w kategorii Data, Analytics, and AI. Projekt doceniony został za przełomowe wdrożenie sztucznej inteligencji w obsłudze szkód komunikacyjnych.

PZU Zdrowie otrzymał Nagrodę Zaufania Złoty OTIS 2020 za wprowadzenie pierwszego w Polsce projektu elektronicznej ochrony zdrowia, czyli Wirtualnej Przychodni. Dzięki telemedycynie pacjenci otrzymują pomoc lekarską zdalnie, o każdej porze i w dowolnym miejscu.

HR

Kampania PZU „Praktyczna wiedza ma sens” została wyróżniona w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2020 w kategorii Kampania internetowa. 

Kapituła Certyfikacji Krajowej przyznała LINK4 tytuł Best Quality Employer, który wyróżnia najlepsze na rynku praktyki w obszarze HR. Kapituła doceniła bogatą ofertę szkoleniową oraz możliwość zdobywania przez pracowników kompetencji na wielu stanowiskach.

LINK4 po raz trzeci otrzymał godło Inwestor w Kapitał Ludzki, które potwierdziło wśród pracowników dużą satysfakcję z wykonywanej pracy i wysoki poziom zaangażowania.

Bank Pekao otrzymał nagrodę specjalną w trzeciej edycji programu Friendly Workplace 2020. Nagradzane są w nim przedsiębiorstwa, które szanują i wspierają model równowagi między pracą a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, a także inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych i zainteresowań. Bank uzyskał 24 punkty na 25 możliwych do zdobycia, plasując się wśród najlepszych pracodawców w Polsce.

Biznes

PZU Życie został po raz trzeci z rzędu laureatem konkursu „Etyczna Firma” i tym samym otrzymał tytuł „Super Etycznej Firmy”, dołączając do PZU, który takie miano posiada od 2018 roku. Obie spółki znajdują się teraz w elitarnym gronie organizacji wyróżnionych za najlepszy system compliance na polskim rynku. Konkurs Etyczna Firma 2020 został zorganizowany przez redakcję „Pulsu Biznesu” przy współudziale partnera merytorycznego kancelarii PwC Legal.

W 2020 roku ubezpieczenia komunikacyjne LINK4 ponownie zajęły pierwsze miejsce w plebiscycie Laur Klienta, otrzymując 33% wskazań, o 3 p.p. więcej niż przed rokiem i zostały nagrodzone Złotym Laurem Klienta 2020. W plebiscycie doceniono także polisy mieszkaniowe LINK4, które w wyniku głosowania otrzymały Srebrny Laur 2020. Laur to ogólnopolski projekt, który wyłania każdego roku najbardziej rozpoznawalne i najchętniej polecane produkty i marki w swoich kategoriach.

PZU Zdrowie zajął III miejsce w rankingu Top Marka Magazynu Press w kategorii ochrona zdrowia i najwyższy wskaźnik sentymentu publikacji w branży.

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19 w pakiecie LINK4 Mama otrzymało tytuł Debiut Roku w plebiscycie Konsumenckiego Lidera Jakości. Kapituła doceniła szeroki zakres oferty, umożliwiający objęcie ochroną ubezpieczenia najróżniejsze zdarzenia, nawet te najmniej przewidywalne.

PZU CO otrzymał I miejsce w kategorii „Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych” przyznane w rankingu „Instytucja Roku”.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zdobyło tytuł TFI Roku. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagrodziła TFI PZU za rozwój platformy inwestycyjnej inPZU oraz doskonałe wyniki funduszy dłużnych. Dwa z nich – Fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ i PZU Dłużny Rynków Wschodzących – zdobyły statuetki Złote Portfele za wysokie stopy zwrotu, poziom aktywów i stabilność wyników.

TFI PZU zostało uhonorowane przez niezależną firmę analityczną Analizy Online aż dwiema prestiżowymi statuetkami ALFY 2019. Fundusze PZU Obligacji Krótkoterminowych i PZU Dłużny Aktywny zostały najwyżej ocenione w kategorii najlepszych funduszy dłużnych ze względu na ponadprzeciętną stopę zwrotu, jaką przyniosły inwestorom w 2019 roku. 

TFI PZU otrzymało także godło Teraz Polska. Jury konkursu doceniło m.in. atrakcyjną ofertę.

Alior Bank otrzymał cztery nagrody, w tym trzy pierwsze miejsca, w konkursach Złota Słuchawka i Telemarketer Roku. W konkursie Złota Słuchawka otrzymał I miejsce w kategorii Najlepszy Zespół wspierający Contact Center. W konkursie Telemarketer Roku zajął I miejsce w kategoriach Help Desk oraz Sprzedaż Outbound za wzorową obsługę klientów.

Alior Bank zdobył trzecie miejsce w rankingu „Instytucja Roku 2019” w kategorii „Najlepsza obsługa w placówce”, „Najlepszy zdalny proces otwarcia konta”, „Najlepsza bankowość internetowa” oraz „Najlepsza aplikacja mobilna”.

Bank Pekao został doceniony w 2020 roku przez Magazyn Global Finance, otrzymując prestiżowe nagrody – w tym pierwszy raz w historii dla: 

 • najlepszego banku inwestycyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej;
 • najlepszego banku w zakresie bankowości transakcyjnej i produktów skarbowych.

Pozostałe nagrody: 

 • I miejsce w Polsce w dziedzinie finansowania handlu na rok 2021; 
 • najlepsza w Polsce bankowość prywatna w rankingu Private Bank Awards 2021; 
 • najlepszy bank powierniczy w Polsce; 
 • najlepszy bank inwestycyjny w Polsce.

Wpływ społeczny

Tygodnik „Wprost” docenił PZU Zdrowie za społeczne zaangażowanie i wyróżnił spółkę za działania na rzecz ochrony zdrowia Polaków w trakcie pandemii w 2020 roku. Kapituła konkursu Tuzy Biznesu zwróciła uwagę m.in. na kampanię edukacyjną, która dostarczyła rzetelnych informacji na temat COVID-19 i stanowiła realne wsparcie w tym trudnym czasie.

Skala działania i wpływ 

CO JEST ROLĄ UBEZPIECZYCIELI?

„Ochrona polskiej gospodarki, tworzenie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa dla firm i osób prywatnych. Bez tego stały rozwój byłby niemożliwy. Ubezpieczyciele zmniejszają niepewność, chronią majątek, zdrowie, zapewniają wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach. Te działania sprawiają, że rośnie standard naszego życia. Ubezpieczyciele to trzeci największy inwestor instytucjonalny w Polsce. Branża lokuje miliardy złotych aktywów w obligacjach i akcjach spółek, nie tylko zapewniając kapitał na rozwój przedsiębiorstw, ale także finansując wydatki publiczne na zdrowie, edukację czy infrastrukturę. Wpływ sektora najlepiej obrazują dane: ponad 225 tys. miejsc pracy w branży i powiązanych z nią sektorach, ok. 2% łącznego wkładu w PKB.”

Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Źródło: PIU, Deloitte, „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków. Raport o wpływie branży ubezpieczeniowej”

[G4-FS14]

Grupa PZU oferuje klientom największą sieć sprzedażowo-obsługową wśród wszystkich polskich ubezpieczycieli. Obejmuje ona 410 placówek na terenie kraju, 10 tys. agentów na wyłączność i agencji, ponad 3,2 tys. multiagencji, blisko 1,1 tys. brokerów ubezpieczeniowych oraz elektroniczne kanały dystrybucji. W ramach bankowości ubezpieczeniowej i partnerstw strategicznych PZU współpracuje z 13 bankami oraz 21 partnerami strategicznymi. Grupa PZU ma również sprawnie działający system likwidacji szkód, który wyróżnia PZU na tle konkurencji.

Klienci Grupy PZU w Polsce mają dostęp do sieci dystrybucji Banku Pekao (713 placówek w tym 513 placówek dostosowanych do potrzeb klientów niepełnosprawnych) oraz Alior Bank (674 placówek, w tym 180 oddziałów tradycyjnych, 7 oddziałów Private Banking, 13 Centrów Bankowości Korporacyjnej oraz 474 placówki partnerskie). Obydwa banki posiadają profesjonalne centra obsługi telefonicznej oraz platformy bankowości internetowej i mobilnej.

DOBRA PRAKTYKA

Zacieśnianie współpracy z bankami

Zacieśnianie współpracy z bankami w ramach Grupy PZU (Alior Bank w Grupie od 2015 roku, Bank Pekao w Grupie od 2017 roku) otworzyło ogromne możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie integracji i koncentracji usług wokół klienta na każdym etapie jego rozwoju osobistego i zawodowego. Grupa PZU na koniec 2020 roku osiągnęła 1,7 mld zł dodatkowej składki ze współpracy z bankami.

Sieć dystrybucji PZU w krajach bałtyckich składa się z ponad 700 agentów, 18 multiagencji i 400 brokerów. Grupa współpracuje również z 7 bankami oraz 42 partnerami strategicznymi. Na Ukrainie produkty ubezpieczeniowe dystrybuowane są za pośrednictwem około 400 agentów i we współpracy z ponad 20 multiagencjami, prawie 40 brokerami, 9 bankami i 2 partnerami.

Ponadto w obszarze zdrowie Grupa PZU współpracuje z około 2200 placówkami partnerskimi w blisko 600 miastach w Polsce i konsekwentnie rozwija własną sieć, liczącą już 130 placówek medycznych.

DOBRA PRAKTYKA

Rozwój skali działalności PZU Zdrowie

Od kilku lat PZU Zdrowie sukcesywnie rozwija skalę działalności. W 2020 roku sfinalizowano następujące transakcje w Grupie PZU Zdrowie:

 • połączenie Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „PROF-MED” z Centrum Medycznym Medica; 
 • połączenie Alergo-Med z PZU Zdrowie; 
 • połączenie „Bonus-Diagnosta” z Asklepios Diagnostyka; 
 • połączenie FCM z PZU Zdrowie.

PZU Zdrowie wykupił również pakiet mniejszościowy w Centrum Medycznym Gamma Sp. z o.o., dzięki czemu został wyłącznym właścicielem tej spółki.

W 2020 roku otwarto jedną z najnowocześniejszych placówek sieci PZU Zdrowie – Centrum Medyczne PZU Zdrowie Warszawa Chmielna. W placówce zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań w opiece nad pacjentem, m.in. badanie elektronicznym stetoskopem StethoMe czy bezbolesne i bezpieczne badanie krwi za pomocą iluminatora żył AccuVein. Niewątpliwym atutem placówki jest także doskonała lokalizacja w centrum Warszawy, tuż przy Dworcu Centralnym, u zbiegu najważniejszych węzłów komunikacyjnych. Poza tym otwarto pracownie Tomma Diagnostyka Obrazowa we Wrocławiu i Częstochowie.

Dodatkowo w trakcie pandemii COVID-19 udało się utrzymać otwarte wszystkie placówki własne przy jednoczesnym rozwoju usług telekonsultacji. Uruchomiono własne Centrum Telemedyczne oraz telemedycynę w ponad 20 placówkach własnych.