zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Bezpieczeństwo

PZU Raport Roczny 2020 > Bezpieczeństwo
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Bezpieczne środowisko pracy - „pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom i dostawcom zapewniamy odpowiednie i bezpieczne warunki pracy. Wszędzie, gdzie prowadzimy działalność, przestrzegamy przepisów prawa, wymagań dotyczących środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Dbamy o bezpieczeństwo w pracy i eliminujemy wszystkie sytuacje i okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie. W środowisku pracy przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.”

Dla PZU miarą sukcesu jest osiąganie nie tylko biznesowych, ale także społecznych celów. 

PZU, jako największy ubezpieczyciel w Polsce i zarazem firma społecznie odpowiedzialna, prowadzi szeroko zakrojone działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia liczby wypadków w kraju. Współpraca z organizacjami ratowniczymi, zawodowymi i ochotniczymi, wsparcie działań lokalnych służących poprawie bezpieczeństwa oraz kształtowania odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań to dla PZU podstawa zaangażowania społecznego.

Akcje społeczne, edukacja i szkolenia kierowców to konsekwentne działanie przynoszące wymierne skutki. Wśród partnerów działań prewencyjnych PZU jest Policja, Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Graniczna. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Misie Ratują Dzieci” oraz Stowarzyszeniem Siemacha poszkodowane w wypadkach drogowych dzieci otrzymują pomoc psychologiczną pozwalającą im odzyskać równowagę psychiczną, mogą też liczyć na pomoc fizjoterapeutów.

DOBRA PRAKTYKA
Serial dokumentalny „Sekundy, które zmieniły życie”

W 2020 roku swoją premierę miał czwarty sezon serialu dokumentalnego, w którego produkcję zaangażował się PZU. Cykl emitowany na antenie TVP, poświęcony był tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskazywał na przyczyny wypadków komunikacyjnych i uczył bezpiecznych zachowań na drodze, w domu, nad wodą, w górach i w podróży. Przez trzy miesiące widzowie telewizyjnej Jedynki poznawali dramatyczne losy 12 bohaterów. Każdy z nich musiał się zmierzyć z trudną codziennością po wypadku, do którego doprowadziły niewinne z pozoru zdarzenia.

Celem zaangażowania PZU w tę produkcję było zwrócenie uwagi widzów na to, jak dramatyczne mogą być konsekwencje kilku chwil nieuwagi, brawury czy z pozoru błahych, a jednak niebezpiecznych sytuacji. Serial miał wysoką oglądalność. Każdy odcinek był oglądany na antenie TVP średnio przez prawie 1 mln widzów. Okazało się więc, że prawdziwe historie ludzi, walczących o powrót do zdrowia po wypadku, najlepiej przemawiają do wyobraźni widzów. 

Idea programu zrodziła się w 2017 roku i wtedy też wyemitowano pierwszy sezon. Była to odpowiedź ubezpieczyciela na wzrost liczby wypadków drogowych. Do tej pory wyemitowano łącznie 48 odcinków.

VOD Dane wynikowe kampanii reklamowej:

Dane wynikowe kampanii reklamowej

Facebook/Instagram

Dane wynikowe kampanii reklamowej fb

W 2020 roku nastąpił wzrost oglądalności ONLINE o 23% w porównaniu z wynikami 2019 roku
DOBRA PRAKTYKA
Ogólnopolska kampania społeczna „Prowadzisz? Odłóż telefon”

Średnio co kwadrans dochodzi w Polsce do wypadku na drodze. Nawet co czwarty, według szacunków Instytutu Transportu Samochodowego, jest spowodowany korzystaniem podczas jazdy z telefonu komórkowego. Prawie 60% polskich kierowców przyznaje się, że rozmawia w trakcie jazdy przez telefon, trzymając go przy uchu. Co trzeci kierowca uważa jednocześnie, że ma podzielną uwagę i telefon przy uchu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Zaprzeczają temu zlecone przez PZU naukowe ekspertyzy i testy. Wynika z nich, że jedna sekunda nieuwagi, gdy wybieramy w telefonie numer albo piszemy wiadomości, to przy prędkości 50 km na godzinę aż 13 przejechanych metrów. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologowie alarmują: to śmiertelne zagrożenie! 

Eksperci podają również, że potrzeba aż 13 sekund, by ponownie skupić się na prowadzeniu po tym, jak zadzwoni telefon lub pojawi się powiadomienie z aplikacji. To w połączeniu z tzw. jazdą na pamięć, automatycznym wykonywaniem manewrów i przekonaniem o byciu niezawodnym kierowcą stanowi mieszankę, która może się okazać tragiczna w skutkach. 

Aby temu zaradzić, PZU ponownie zrealizował ogólnopolską kampanię społeczną „Prowadzisz? Odłóż telefon”. Była to kontynuacja akcji prowadzonej przez ubezpieczyciela jesienią 2019 roku.

Wtedy PZU po raz pierwszy wystartował z kampanią. Wówczas badania zlecone przez PZU pokazywały, że co piąty kierowca regularnie czyta SMS-y lub maile w czasie jazdy. Dzięki akcji PZU odsetek takich kierowców czytających SMS-y spadł aż o 6 p.p. – wynika z badania zrealizowanego metodą CAWI na panelu internautów Norstat. 

W wakacje, przez około miesiąc emitowano w Internecie cztery spoty zwracające uwagę na ten powszechny problem. Autorami trzech z nich byli młodzi twórcy, którzy zainspirowani jesienną kampanią PZU, zaangażowali się w akcję. Spoty powstały w trakcie plenerów Film Spring Open w październiku 2019 roku pod okiem najlepszych filmowców w Polsce i za granicą.

„Tegoroczna kampania prewencyjna była adresowana głównie do młodych Polaków, ponieważ to przede wszystkim oni nie rozstają się ze smartfonami – w aucie, na rowerze czy w trakcie przechodzenia przez pasy. Mimo niewielkiego doświadczenia są przekonani o swoich dużych umiejętnościach prowadzenia samochodu oraz o podzielności uwagi, która tak naprawdę nie istnieje. Dlatego o przygotowanie spotów PZU poprosił młodych twórców - rówieśników grupy odbiorców kampanii, uczestników warsztatów plenerowych Film Spring Open 2019. Cztery spoty, wszystkie na ten sam temat, ale wykorzystujące różne formy przekazu, obejrzało prawie 10 mln ludzi!”
Dorota Macieja, Członkini Zarządu PZU Życie

Nasze działania przynoszą efekty!

Nasze działania przynoszą efekty

DOBRA PRAKTYKA
AAS BALTA wprowadza „zombie-mobile” i zbiera podpisy przeciwko używaniu telefonów komórkowych podczas jazdy

Spółka AAS BALTA wsparła Łotewską Państwową Dyrekcję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która na początku 2019 roku zorganizowała głośną kampanię mającą na celu uświadomienie kierowcom i pieszym o negatywnych skutkach używania telefonów komórkowych podczas jazdy i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. W 2020 roku AAS BALTA ponownie wsparł tę kampanię, tworząc specjalny samochód „zombie-mobile”, w którym kierowcę używającego telefonu pokazano jako zombie. Auto jeździło po ulicach Rygi przez tydzień, zachęcając ludzi do podpisywania online petycji umieszczonej na stronie internetowej AAS BALTA. Chodziło o wyrażenie chęci powstrzymania się od używania telefonu podczas jazdy i zainspirowanie swoich bliskich do zrobienia tego samego. Podpisy złożyło ponad tysiąc osób. Kampanię opisano w ponad 60 publikacjach w mediach łotewskich. AAS BALTA nadal angażuje się we współpracę z Dyrekcją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zwiększania świadomości łotewskiego społeczeństwa na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów.

NAGRODA 

Nagroda AAS BALTA „Najbezpieczniejsza flota samochodowa”

Coroczna nagroda AAS BALTA „Najbezpieczniejsza flota samochodowa” to jedyna nagroda na Łotwie dla właścicieli i zarządców flot samochodowych. Jej celem jest podniesienie ogólnej jakości aut, a co za tym idzie bezpieczeństwa na łotewskich drogach. W 2020 roku AAS BALTA wraz z łotewskim Ministerstwem Transportu po raz ósmy zorganizował ten konkurs. Wzięło w nim udział 57 flot w 4 różnych kategoriach, reprezentujących kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Nagrodzone zostały 33 floty.

DOBRA PRAKTYKA
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z traumą powypadkową

PZU już od 2013 roku prowadzi kompleksowy system wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych w wypadkach, których sprawcy posiadali polisy OC w PZU. W ramach minimalizowania skutków wypadków PZU finansuje dla dzieci z traumą powypadkową oraz ich opiekunów pobyty na turnusach rehabilitacyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Jest to forma stacjonarnej terapii psychologicznej, prowadzonej w ośrodkach terapeutycznych Stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci w Dźwirzynie i Stowarzyszenia Siemacha w Odporyszowie. Rocznie PZU pomaga w ten sposób ok. 120 osobom. 

W 2020 roku z powodu pandemii udało się zorganizować tylko dwa turnusy zimowe. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu pandemii kolejne pobyty stacjonarne zostały wstrzymane. W 2021 roku PZU planuje organizację kolejnych wyjazdów, jeśli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Dodatkowo, w związku z rosnącą liczbą osób, które ucierpiały w wyniku choroby onkologicznej w rodzinie, PZU poszerzył ofertę o specjalnie sprofilowane turnusy rehabilitacyjne dla takich osób. 

W ramach rozwoju programu planowane jest: 

 • nawiązanie współpracy z nowym ośrodkiem specjalizującym się w stacjonarnej terapii dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą onkologiczną;
 • rozszerzanie sieci podmiotów oferujących doraźną pomoc psychoterapeutyczną i psychoonkologiczną, z uwzględnieniem terapii zdalnej;
 • zacieśnienie współpracy z placówką medyczną, specjalizującą się w nowatorskiej terapii urazów rdzenia kręgowego.

PZU od wielu lat współpracuje z wybranymi służbami ratunkowymi. Promocja bezpieczeństwa w górach jest możliwa dzięki współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. PZU zaangażował się finansowo w organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu i TOPR szkolenia lawinowe. Ich uczestnicy uczą się odpowiedniego planowania wycieczek górskich, unikania zagrożenia lawinowego oraz przestrzegania zasad postępowania po zejściu lawiny.

Organizowane są również pozorowane akcje ratunkowe z wykorzystaniem detektorów, przekazywana jest wiedza dotycząca sposobów poszukiwania zasypanych przez lawinę oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadkach lawinowych. Wszystko to ma miejsce w Lawinowym Centrum Treningowym PZU na Kalatówkach.

DOBRA PRAKTYKA
PZU wspiera Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

PZU od 15 lat wspiera GOPR m.in. przekazując sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, finansując szkolenia dla ratowników, realizując wspólne działania edukacyjne (np. Bezpieczna Zima z GOPR). PZU wspólnie z GOPR uruchomił platformę e-learningową dotyczącą bezpieczeństwa w górach. 

W 2020 roku, w dobie pandemii COVID-19, przed ratownikami stanęły nowe wyzwania: 

 • zwiększony ruch w górach;
 • wsparcie służb medycznych w dotarciu do chorych mieszkających w trudno dostępnych terenach;
 • zabezpieczenie ratowników przed ryzykiem zachorowania na COVID-19.

PZU dofinansował z funduszu prewencyjnego zakup czterech karetek górskich oraz dwóch quadów z napędem alternatywnym. Sprzęt pomoże ratownikom szybciej i skuteczniej nieść ratunek poszkodowanym. Dodatkowo w szczycie pandemii w okresie największych trudności z dostępem do kombinezonów i masek PZU sfinansował zakup kompletów wyposażenia osobistego ratowników (kombinezony, maseczki i rękawice). W 2020 roku doposażono Służbę Śniegowo-Lawinową w Lawinowe ABC oraz zakupiono odzież puchową do pracy w ekstremalnych zimowych warunkach dla Służby Śniegowo-Lawinowej GOPR. Dodatkowo PZU wsparł modernizację stacji centralnej Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach.

 • GOPR działa na obszarze ponad 20 tys. km2 ; zabezpiecza 7,2 tys. km szlaków turystycznych na terenie pasm górskich od Karkonoszy po Bieszczady.
 • GOPR przyjmuje ok. 400 zgłoszeń rocznie przez aplikację Ratunek.
DOBRA PRAKTYKA
PZU wspiera Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (LWOPR)

Już od 9 lat PZU wspiera ratowników wodnych działających na terenie Legionowa. Dzięki pomocy PZU udało się zrealizować wspólnie z LWOPR wiele projektów poprawiających bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Zegrzyńskim. Inwestycje w specjalistyczny sprzęt, infrastrukturę i jej modernizację, a także projekty edukacyjne to realna pomoc dla osób korzystających z relaksu nad jeziorem. 

W 2020 roku, dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego PZU, legionowskie WOPR zakupiło: 

 • silniki zaburtowe, które ułatwiają szybkie dotarcie łodzi do poszkodowanych, ale także umożliwiają prowadzenie akcji ratowniczych w kilku miejscach jednocześnie;
 • samochód terenowy przeznaczony do wodowania i holowania łodzi oraz specjalistycznie wyposażony bus do przewozu zespołu ratowników.

Wsparcie finansowe PZU wykorzystano także na zakup łodzi ze sprzętem do ratownictwa wodnego oraz na sonar, który służy do poszukiwania osób pod powierzchnią wody. Sfinansowano także profesjonalny system łączności. Inwestycje w specjalistyczny sprzęt to nie wszystko. Dzięki PZU zbudowano pomosty i parking nad Jeziorem Zegrzyńskim. Nowa infrastruktura pozwoliła na właściwe cumowanie łodzi oraz sprawne i bezpieczne podejmowanie akcji ratunkowych. Przeprowadzono także kampanie edukacyjne i wyemitowano spoty reklamowe, uczące bezpiecznego zachowania nad wodą.

Specjalistyczny sprzęt zakupiony z funduszu prewencyjnego PZU jest wykorzystywany w ćwiczeniach i akcjach ratunkowych, prowadzonych we współpracy z innymi służbami: wojskiem, policją, strażą pożarną. Dzięki PZU służba LWOPR wykracza daleko poza obszar Jeziora Zegrzyńskiego. 

W 2020 roku LWOPR uczestniczyło w 200 akcjach ratowniczych, a 250 osób zostało uratowanych m.in. dzięki inwestycjom poczynionym ze środków funduszu prewencyjnego PZU.

W 2021 roku PZU będzie kontynuować współpracę z LWOPR. Planuje dofinansować modernizację kontenera morskiego na domek dla ratowników, który stanie na plaży w Wieliszewie oraz rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego, działającego na terenie Jeziora Zegrzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, a dotychczas niemonitorowanych i nienadzorowanych.

DOBRA PRAKTYKA
Nauka pływania dla łotewskich uczniów

Badanie przeprowadzone przez AAS BALTA wykazało, że 73% osób albo nie umie pływać, albo uważa swoje umiejętności pływackie za słabe. Już w połowie 2020 roku liczba utonięć na Łotwie prawie przekroczyła liczbę utonięć w całym 2019 roku. AAS BALTA zobowiązał się więc do podjęcia działań dla polepszenia umiejętności pływackich ludzi.

Jedną z inicjatyw było wsparcie organizacji pozarządowej „Płyń bezpiecznie”. Pieniądze były zbierane podczas turnieju koszykówki „Krastu mači”, który odbywa się na festiwalu w Rydze i trwa przez 24 godziny bez przerwy. Za każdy zdobyty przez koszykarzy punkt AAS BALTA zobowiązał się przekazać 2 euro dla organizacji „Płyń bezpiecznie”. W sumie darowizna wyniosła 4 268 euro i została spożytkowana na organizację lekcji pływania w szkołach.

Darmowe ubezpieczenie NNW na czas wakacji dla łotewskich uczniów 

W pierwszej połowie maja 2020 roku, tuż przed rozpoczęciem letniej przerwy w nauce, AAS BALTA zaprosił wszystkie dzieci w wieku szkolnym wraz z rodzicami i nauczycielami do wypełnienia testu wiedzy o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji. Test powstał we współpracy z Policją Państwową, Dyrekcją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz centrum rodzinnym „Centrs Dardedze”. Każdy, kto wypełnił test, nie tylko poszerzył swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, ale także uzyskał prawo do darmowego ubezpieczenia NNW BALTA na czas wakacji. W akcji wzięło udział ponad 10 tys. dzieci w wieku szkolnym wraz z rodzicami.

DOBRA PRAKTYKA
Akcja „Pomoc To Moc” z tytułem Najlepszy Projekt CSR

PZU został triumfatorem prestiżowego rankingu „Instytucja Roku” w 2020 roku, zdobywając aż sześć statuetek w konkursie organizowanym przez branżowy portal MojeBankowanie.pl, m.in. w kategorii Najlepszy Projekt CSR. Wyróżniono akcję PZU z 2019 roku - „Pomoc To Moc”. Dzięki niej mieszkańcy lokalnych społeczności nawiązywali współpracę z organizacjami pozarządowymi. Fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe składały wnioski, aby realizować lokalne działania na rzecz poprawy zdrowia swoich społeczności i mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Wspólnie udało się zrealizować wiele ważnych i potrzebnych inicjatyw, np. przeprowadzić szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, zainstalować radarowe wyświetlacze prędkości w newralgicznych miejscach czy nauczyć dzieci zasad bezpieczeństwa.

W 2019 roku PZU przeznaczył 8,7 mln zł łącznego dofinansowania dla społeczności lokalnych. Jedną z bardziej spektakularnych akcji było sfinansowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do ratowania życia i mienia oraz minimalizowania skutków anomalii pogodowych. Do grona partnerów akcji zgłosiło się 125 organizacji pozarządowych chętnych do działania w lokalnym środowisku wspólnie z mieszkańcami. 

W 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19 akcja nie była realizowana.