zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Wyniki po segmentach (2016-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki po segmentach (2016-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 2 174 2 738 3 097 3 316 3 026
Składki zarobione netto 1 641 2 005 2 326 2 476 2 365
Dochody z lokat 115 85 113 100 116
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -1 062 -1 323 -1 591 -1 610 -1 593
Koszty akwizycji -361 -425 -477 -519 -511
Koszty administracyjne -125 -137 -131 -131 -144
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 21 27 39 43 47
Pozostałe 0 -41 -11 -32 33
Wynik na ubezpieczeniach 229 191 268 327 313
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)* 20,7% 19,9% 18,8% 19,2% 19,6%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 7,6% 6,8% 5,6% 5,3% 6,1%
wskaźnik szkodowości* 64,7% 66,0% 68,4% 65,0% 67,4%
wskaźnik mieszany (COR)* 93,1% 92,7% 92,9% 89,5% 93,1%
* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 8 833 10 068 10 401 10 403 10 244
Składki zarobione netto 7 836 9 513 10 168 10 261 10 192
Dochody z lokat 517 482 526 481 525
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -5 275 -6 069 -6 171 -6 410 -6 221
Koszty akwizycji -1 551 -1 745 -1 890 -1 986 -2 010
Koszty administracyjne -634 -608 -594 -651 -673
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach -14 -9 -6 3 0
Pozostałe -220 -237 -308 -249 -142
Wynik na ubezpieczeniach 659 1 327 1 725 1 449 1 671
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)* 20,0% 18,4% 18,6% 19,3% 19,7%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 8,1% 6,4% 5,8% 6,3% 6,6%
wskaźnik szkodowości* 67,3% 63,8% 60,7% 62,5% 61,0%
wskaźnik mieszany (COR)* 95,4% 88,6% 85,2% 88,1% 87,4%
* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 775 6 855 6 891 6 966 7 007
Ubezpieczenia grupowe 4 829 4 878 4 887 4 940 4 958
Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane 1 946 1 977 2 004 2 026 2 049
Składki zarobione netto 6 776 6 854 6 890 6 965 6 956
Dochody z lokat 680 720 581 668 675
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -4 686 -5 142 -4 931 -5 057 -5 190
Koszty akwizycji -329 -332 -349 -388 -381
Koszty administracyjne -585 -587 -604 -640 -632
Pozostałe -71 -63 -44 -51 -37
Wynik na ubezpieczeniach 1 785 1 450 1 543 1 497 1 391
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektu konwersji 1 745 1 415 1 526 1 483 1 379
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektów jednorazowych 1 529 1 415 1 526 1 483 1 379
wskaźnik kosztów akwizycji* 4,9% 4,8% 5,1% 5,6% 5,4%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 8,6% 8,6% 8,8% 9,2% 9,0%
marża wyniku (z wył. efektu konwersji) 25,8% 20,6% 22,1% 21,3% 19,7%
marża wyniku ** 22,6% 20,6% 22,1% 21,3% 19,7%
* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto
** z wył. efektów jednorazowych

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia indywidualne (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 174 1 664 1 346 1 581 1 712
Składki zarobione netto 1 174 1 662 1 344 1 579 1 710
Dochody z lokat 288 419 59 548 465
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -1 043 -1 672 -976 -1 640 -1 670
Koszty akwizycji -107 -135 -126 -139 -175
Koszty administracyjne -59 -61 -69 -72 -81
Pozostałe -9 -4 -5 -5 -5
Wynik na ubezpieczeniach 244 209 227 271 244
wskaźnik kosztów akwizycji* 9,1% 8,1% 9,4% 8,8% 10,2%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 5,0% 3,7% 5,1% 4,6% 4,7%
marża wyniku* 20,8% 12,6% 16,9% 17,1% 14,3%
* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat - kontrakty inwestycyjne (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Składki przypisane brutto 86 44 40 35 33
Ubezpieczenia grupowe 3 2 2 1 1
Ubezpieczenia indywidualne 83 42 38 34 32
Składki zarobione netto 86 44 40 35 33
Dochody z lokat 18 18 -14 16 13
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -89 -50 -15 -42 -37
Koszty akwizycji -4 -1 -1 0 0
Koszty administracyjne -9 -7 -5 -4 -3
Pozostałe 0 0 -2 0 0
Wynik z działalności operacyjnej 2 4 3 5 6
marża wyniku* 2,3% 9,1% 7,5% 14,3% 18,2%
* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat - segment działalność bankowa (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat 547 2 133 3 115 3 146 3 008
Dochody z lokat 1 920 5 897 8 897 8 972 6 248
Koszty odsetkowe -605 -1 249 -1 904 -2 013 -1 074
Koszty administracyjne -1 290 -3 743 -4 989 -4 850 -4 782
Pozostałe 76 -599 -1 083 -1 757 -3 206
Razem 648 2 439 4 036 3 498 194

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia emerytalne (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Dochody z lokat 5 6 5 6 4
Pozostałe przychody 110 128 149 142 130
Koszty administracyjne -41 -44 -40 -43 -56
Pozostałe 0 -3 -7 -4 -5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74 87 107 101 73

Dane z rachunku zysków i strat - segment Ukraina (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 210 223 257 335 291
Składki zarobione netto 109 123 152 217 196
Dochody z lokat 23 18 19 33 39
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -54 -56 -59 -81 -76
Koszty akwizycji -60 -69 -82 -118 -101
Koszty administracyjne -24 -23 -25 -31 -33
Pozostałe 21 18 18 19 29
Wynik na ubezpieczeniach 15 11 23 39 54
kurs walutowy UAH w PLN 0,1542 0,1402 0,133 0,1502 0,1439
wskaźnik kosztów akwizycji* 55,0% 56,1% 53,9% 54,4% 51,5%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 22,0% 18,7% 16,4% 14,3% 16,8%
* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - segment Kraje bałtyckie (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 183 1 404 1 592 1 713 1 694
Składki zarobione netto 1 104 1 248 1 480 1 600 1 643
Dochody z lokat 23 20 2 38 18
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -694 -773 -905 -989 -965
Koszty akwizycji -251 -275 -317 -335 -340
Koszty administracyjne -110 -111 -125 -133 -141
Pozostałe 0 0 3 4 5
Wynik na ubezpieczeniach 72 109 138 185 220
kurs walutowy EUR w PLN 4,3757 4,2447 4,2669 4,3018 4,4742
wskaźnik kosztów akwizycji* 22,7% 22,0% 21,4% 20,9% 20,7%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 10,0% 8,9% 8,4% 8,3% 8,6%
* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Segment inwestycje (operacje na zewnątrz) (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Razem -515 88 -390 333 323
Dane przekształcone za lata 2016-2019