zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Zdarzenia jednorazowe (2016-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Zdarzenia jednorazowe (2016-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Zdarzenia jednorazowe w Grupie PZU (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Odpis z tytułu utraty wartości firmy 0 0 0 0 -1 301
odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku 0 0 0 0 -161
Efekt konwersji (MSR) 40 35 17 14 12
Rezerwa na zwrot opłat w przedpłaconych kredytach konsumenckich (TSUE) 0 0 0 -272 0
Doszacowanie rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne 0 0 -148 0 0
Wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) 0 -170 0 0 0
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH 465 0 0 0 0
Rezerwa restrukturyzacyjna Alior Bank -268 0 0 0 0
Wyższe niż średnia z poprzedzających 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych -237 0 0 0 0
Aktualizacja założeń, co do oczekiwanych przyszłych wypłat z tytułu TU stosowanych do kalkulacji rezerw 216 0 0 0 0