zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Mecenat kultury

PZU Raport Roczny 2020 > Mecenat kultury
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Troska Grupy PZU o dobra kultury buduje społeczną tożsamość, szacunek do tradycji, poczucie przynależności do wspólnoty i jej historii. Grupa od lat wspiera najważniejsze instytucje i wydarzenia kulturalne, współdziałając na rzecz upowszechniania kultury oraz dziedzictwa narodowego. Przede wszystkim jest to mecenat nad najznamienitszymi instytucjami kultury w Polsce.

  • PZU jest mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie. To jedno z wiodących muzeów w Polsce. Posiada jedne z najbogatszych zbiorów w Europie, na które składają się kolekcje sztuki starożytnej, malarstwa polskiego i europejskiego z różnych epok, a także zbiory numizmatyczne i zabytki rzemiosła artystycznego. W 2020 roku w ramach otrzymanego wsparcia Muzeum rozwijało swoją działalność wystawienniczą, programy edukacyjne i kulturalne oraz ofertę on-line. Środki prewencyjne przeznaczone zostały na realizację projektu, stanowiącego kontynuację wieloletniego zadania modernizacji i rozwoju systemów bezpieczeństwa Gmachu Głównego Muzeum; 

  • PZU wspiera Muzeum Narodowe w Krakowie i wszystkie jego placówki. Jako wieloletni mecenas Muzeum Narodowego w Krakowie PZU pomaga w realizacji projektów wystawienniczych, edukacyjnych i wydawniczych. Dzięki środkom prewencyjnym Muzeum wdrożyło nowoczesne narzędzia do wspomagania kontroli systemów elektronicznej ochrony Oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie; 

  • PZU sprawuje mecenat nad Muzeum Łazienki Królewskie. Dzięki PZU Muzeum sukcesywnie podnosi poziom bezpieczeństwa technicznego zbiorów oraz odwiedzających gości. W ramach współpracy prewencyjnej w 2020 roku zostały zakupione akcesoria umożliwiające wymianę kamer analogowych na cyfrowe oraz kamery CCTV, zliczające liczbę osób odwiedzających Łazienki Królewskie; 

  • PZU jest mecenasem Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki PZU w 2020 roku udało się przygotować szeroką ofertę online Muzeum, w tym wirtualne zwiedzanie, lekcje plenerowe, wykłady, spotkania dla dzieci i młodzieży czy spacery historyczne po Warszawie. W sumie ofertę online Muzeum obejrzało 3,5 mln osób. W ramach programu poprawy bezpieczeństwa Muzeum, dofinansowanego z funduszu prewencyjnego, zakupiono macierz dla zabezpieczenia najcenniejszych zbiorów muzealnych, wraz z niezbędnymi do jej uruchomienia urządzeniami sieciowymi i przeciwpożarowymi; 

  • PZU jest mecenasem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, od 2015 roku otoczył także tę instytucję opieką w ramach prowadzonych działań prewencyjnych. Dzięki PZU budynek Teatru wyposażony jest w najnowocześniejszy system antykradzieżowy. W 2020 roku Teatr Wielki – Opera Narodowa poszerzył swoją ofertę o spektakle i koncerty streamowane poprzez platformę online. W minionym roku platforma odnotowała blisko siedem milionów odsłon oraz blisko milion unikalnych użytkowników. PZU sprawuje także patronat nad Akademią Operową TWON. To program wspierania rozwoju kariery zawodowej młodych, utalentowanych artystów sztuki operowej; 

  • W 2020 roku PZU został mecenasem Polskiej Opery Królewskiej. Pod mecenatem PZU zostały zrealizowane trzy premiery, dwa festiwale muzyczne oraz przygotowanie szerokiej oferty online – zawierającej zarówno transmisje na żywo z Opery, jak i retransmisje operowych koncertów.