zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

19. Koszty z tytułu prowizji i opłat

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 19. Koszty z tytułu prowizji i opłat
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Koszty z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart 672 530
Prowizje z tytułu pozyskania klientów bankowych 107 97
Prowizje za udostępnianie bankomatów 45 44
Koszty nagród dla klientów bankowych 17 16
Koszty przelewów i przekazów 39 41
Usługi dodatkowe do produktów bankowych 23 23
Prowizje maklerskie 25 15
Koszty obsługi rachunków bankowych 5 5
Koszty operacji banknotowych 21 17
Koszty działalności powierniczej 20 18
Pozostałe prowizje 57 54
Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem 1 031 860