zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

PZU Raport Roczny 2020 > List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Szanowni Państwo,

globalna pandemia koronawirusa sprawiła, że rok 2020 od biznesu wymagał wyjątkowo skutecznego zarządzania i sprawnego dostosowania się do nowych warunków rynkowych. Grupa PZU wykorzystała ten czas do dynamicznego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Rok pandemii zakończyła wśród grup kapitałowych z najwyższymi współczynnikami wypłacalności na świecie. Poza celami biznesowymi wypełniła także inne zobowiązanie. Osiągnęła ważny społeczny cel, włączając się w walkę z pandemią COVID-19.

Wyniki finansowe Grupy PZU stawiają ją w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w Polsce, a wysokie wskaźniki efektywności działania i współczynniki adekwatności kapitałowej plasują ją w światowej czołówce. Amerykańska agencja ratingowa S&P Global Ratings już w II kwartale 2020 roku uznała, że Grupa PZU utrzyma wiodącą pozycję biznesową w Polsce, silną pozycję kapitałową i stabilne wyniki z działalności ubezpieczeniowej, dzięki czemu będzie w stanie przetrwać potencjalne dalsze pogorszenie otoczenia gospodarczego. Znalazło to odzwierciedlenie w podtrzymaniu ratingu finansowego PZU na poziomie A- i określeniu jego perspektywy jako stabilnej.

Grupa PZU umacnia więc swoją pozycję, mimo wyjątkowo trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią i kilkukrotnym obniżeniem stóp procentowych. PKB Polski w 2020 roku spadł o 2,8%, podczas gdy jeszcze w I kwartale, kiedy kraj dopiero się szykował na nadejście koronawirusa, wzrósł o 1,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Izolacja, która służyła ochronie zdrowia Polaków i która jednocześnie ograniczyła ich mobilność, doprowadziła na koniec 2020 roku do zmniejszenia o 3% spożycia w sektorze gospodarstw domowych przy jednoczesnym podwyższeniu o 3,4% cen towarów i usług konsumpcyjnych. Bezrobocie rejestrowane w Polsce zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego utrzymało się na koniec 2020 roku na niskim poziomie 6,2%, choć było o 0,4% wyższe od stanu z początku II kwartału, kiedy Polska zaczęła walkę z pandemią.

Ekonomiczne skutki pandemii były wyraźnie łagodzone rządowymi programami wsparcia. Dzięki nim przedsiębiorcy mogli zachować ciągłość operacyjną swoich firm i utrzymać zatrudnienie na stałym poziomie. Grupa PZU, w szczególności banki wchodzące w jej skład, odegrała ogromną rolę w transferze rządowej pomocy do przedsiębiorców. Dzięki temu nie spełniły się czarne scenariusze, które przewidywały m.in. wzrost bezrobocia do dwucyfrowego poziomu.

Oprócz zagrożeń, pandemia przyniosła także nową perspektywę. Ograniczenie działalności wielu branż, przejście zakładów w tryb pracy zdalnej i mniejsza mobilność konsumentów zdecydowanie przyspieszyły transformację cyfrową i wdrażanie zaawansowanych technologii do produktów i usług w sektorze ubezpieczeniowym i bankowym. Cyfryzacja będzie więc kluczowa dla dalszego rozwoju Grupy PZU. W dłuższej perspektywie pandemia może także zwiększyć potrzebę ubezpieczania się od skutków zdarzeń, które ciężko przewidzieć. Dużym potencjałem rozwoju i szybkim tempem wzrostu wyróżnia się obszar zdrowie. Szczególną popularność przy takim postępie cyfryzacji w ochronie zdrowia zdobywa telemedycyna, która umożliwia zdalną diagnozę, a więc bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.

Grupa PZU dostosowuje swoje produkty i usługi do zmieniających się potrzeb klientów, którzy w czasie pandemii wymagają nieprzeciętnego wsparcia. W 2020 roku koncentrowała się także na charytatywnej pomocy dla służby zdrowia i pacjentów zmagających się z COVID-19. W sumie spółki należące do Grupy PZU przekazały na ten szczytny cel ponad 25 mln zł. To był wielki akt solidarności. Zyskaliśmy absolutną pewność, że jako Grupa Kapitałowa jesteśmy w stanie łączyć siły, by pomagać słabszym. Jestem szczerze dumny z pracowników Grupy PZU, którzy osobiście zaangażowali się w akcje charytatywne służące minimalizowaniu skutków rozprzestrzeniającej się choroby. Udowodnili, że razem są w stanie nie tylko budować mocną pozycję biznesową spółki, ale także jednoczyć wysiłki, by pomagać najbardziej potrzebującym. I za to jestem im ogromnie wdzięczny.

Przed Grupą PZU stoją już kolejne wyzwania zapisane w nowej strategii biznesowej na lata 2021-2024. Jednym z jej priorytetów będzie prowadzenie biznesu z uwzględnieniem standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Jestem przekonany, że Grupa PZU odegra kluczową rolę w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zarządom spółek należących do Grupy PZU i wszystkim pracownikom życzę powodzenia w realizacji ambitnych celów i osiąganiu ponadprzeciętnych stóp zwrotu dla akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku

 

Maciej Łopiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU