zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

dr hab. Beata Kozłowska - Chyła Prezes Zarządu PZU

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Grupy PZU oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2020 rok. Dla całej gospodarki miniony rok był wielką niewiadomą. Niepewność zarówno w przedsiębiorstwach, jak i gospodarstwach domowych wywołana lawinowym rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wprowadzeniem ograniczeń w działalności wielu branż, doprowadziła do wyraźnego spadku aktywności gospodarczej. Dla spółek Grupy PZU rok pandemii przyniósł wiele wyzwań. Choć były one trudne do przewidzenia, nie stanowiły przeszkody w rozwoju, a posłużyły jako siła napędowa do dalszych dynamicznych zmian. Dzięki takiemu podejściu do biznesu Grupa Kapitałowa PZU utrzymała mocną pozycję lidera usług finansowych, a ubezpieczyciel zbudował nową strategię na nadchodzące lata.

Wysoka rentowność i dobre relacje z klientami

Pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje silna. Zwrot z kapitałów własnych przypadający właścicielom jednostki dominującej za 2020 rok wyniósł 10,9% i przekroczył poziomy osiągnięte przez cały rynek i głównych konkurentów według danych dla trzech kwartałów 2020 roku. Utrzymana jest także wysoka rentowność. Wskaźnik mieszany Grupy PZU dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2020 roku wyniósł 88,2% i był o 0,3 p.p. lepszy w porównaniu z 2019 rokiem, marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych to blisko 20%, a zwrot na naszym portfelu inwestycyjnym konsekwentnie przewyższa stopy rynkowe. Chociaż wyniki finansowe Grupy PZU za 2020 rok są obciążone efektami pandemii COVID-19, to jednak spółki razem utrzymały pozycję lidera na rynku usług finansowych. Z wyłączeniem działalności bankowej wynik przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 11,7% w porównaniu do roku 2019. Składki przypisane brutto miały wartość 23 866 mln zł. Ten wynik ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ potwierdza, że cieszymy się zaufaniem klientów, którzy powierzają nam swoje majątki, oszczędności, a także zdrowie i życie. Bez wątpienia, to determinacja w działaniu wszystkich pracowników Grupy PZU, ich sumienność w wykonywaniu codziennych obowiązków w trudnej rzeczywistości pandemii zaowocowała tak dobrymi relacjami z klientami.

Najnowsze technologie w służbie klienta

Jako lider transformacji cyfrowej, który sięga po najnowsze technologie i konsekwentnie wprowadza je w życie, w czasie pandemii by zapewnić klientom wysokie bezpieczeństwo podczas korzystania z naszej oferty, skupiliśmy się na przyspieszeniu digitalizacji produktów i usług oraz przeniesieniu wielu procesów do kanałów zdalnych. Wykorzystanie m.in. sztucznej inteligencji zapewniło zarówno klientom, jak i pracownikom maksymalny komfort obsługi w tym trudnym czasie, a w skali makro – przyczyniło się do rozwoju całej gospodarki przez wyznaczenie nowych trendów rynkowych. Upowszechniły się zdalne formy sprzedaży czy likwidacji szkód, przyspieszył proces cyfryzacji w ochronie zdrowia, znacząco wzrosła rola telemedycyny, której rozwój jest teraz najważniejszym trendem.

W segmencie zdrowotnym doskonale odpowiedzieliśmy na nowe potrzeby pacjentów, wdrażając do ich obsługi szereg innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na szybkie, skuteczne i zdalne diagnozowanie. To między innymi - zwiększenie e-ofert, e-świadczeń i rozwój portalu mojePZU, gdzie dodano możliwość zdalnego uwierzytelnienia tożsamości za pomocą mojeID i mObywatel bez konieczności wizyty w oddziale. Są to innowacyjne projekty, które wsparły ofertę w obszarze zdrowie i zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem nią. Wzrost składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w 2020 roku był spowodowany pozyskaniem kolejnych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych. Nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych i zwiększona sprzedaż produktów zdrowotnych na koniec 2020 roku dała Grupie PZU w portfelu ponad 2,8 mln aktywnych umów tego rodzaju.

Nowe wyzwania dla zrównoważonego rozwoju

Wyznawania, jakie przyniosła pandemia, wyzwoliły w nas ogromne pokłady energii i kreatywności, dzięki którym znaleźliśmy wiele nowych rozwiązań i dynamicznie rozwijaliśmy wszystkie obszary prowadzonego biznesu. Przed nami kolejne wyzwania, które zawarliśmy w nowej strategii. Wśród priorytetów na kolejne lata znajdują się m.in.: zapewnienie wzrostu prowadzonej działalności, prowadzenie biznesu w zrównoważony sposób z uwzględnieniem standardów ESG, dostarczanie akcjonariuszom ponadprzeciętnych stóp zwrotu oraz atrakcyjnego strumienia dywidend. Jestem przekonana, że dzięki wsparciu Rady Nadzorczej i zaangażowaniu wszystkich pracowników, osiągniemy założone cele. Dziękuję za zaufanie.

Z poważaniem

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Prezes Zarządu PZU