zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Inne raporty (rating, dane z rynku ubezpieczeń)

PZU Raport Roczny 2020 > Centrum pobrań > Inne raporty (rating, dane z rynku ubezpieczeń)
2019
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
2019.10.11 S&PGR pdf 125.86 kB
2019.06.14 S&PGR research update pdf 129.28 kB
2018
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
2018.10.31 S&PGR research update pdf 306.14 kB
2018.06.25 S&PGR research update pdf 459.54 kB
2017
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Raport S&P 27.10.2017 pdf 271.58 kB
2016
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Raport S&P 31.10.2016 pdf 281.53 kB
Komunikat S&P po zmianie ratingu 21.01.2016 pdf 264.15 kB
2015
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Raport 2015 listopad pdf 346.12 kB
Raport 2015 kwiecień pdf 320.82 kB
2014
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Komunikat S&P z 25 marca 2014 po zmianie kryteriów dla ubezpieczycieli pdf 279.97 kB
2013
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Komunikat S&P z 12 lipca 2013 po zmianie kryteriów dla ubezpieczycieli pdf 276.46 kB
2012
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Raport 2012 pdf 340.19 kB
2011
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Raport 2011 pdf 493.35 kB
2010
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Raport 2010 pdf 493.57 kB
2009
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Komunikat S&P z 02 października 2009 pdf 354.20 kB
Raport 2009 pdf 494.03 kB
Komunikat S&P z 16 lipca 2009 pdf 420.60 kB
Raport 2008 pdf 493.20 kB
Komunikat S&P z 10 lipca 2008 pdf 418.13 kB
Raport 2007 pdf 491.32 kB
Raport 2007 - summary pdf 417.45 kB
Komunikat S&P z 5 czerwca 2006 pdf 126.99 kB
Raport 2006 pdf 264.35 kB
Raport 2005 pdf 298.04 kB
Raport 2004 pdf 368.03 kB