zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Zdrowie

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Obszar Zdrowie stał się integralną częścią modelu biznesowego Grupy PZU w 2014 roku. Obecnie działalność związana z rozwojem usług medycznych jest jednym z najważniejszych obszarów wzrostu Grupy PZU. Na koniec 2020 roku w Grupie było 2,8 mln aktywnych umów zdrowotnych. Mimo pandemii COVID-19 wartość przychodów z działalności zdrowotnej zbliżyła się do 1 mld zł, osiągając poziom 949 mln PLN.

Model operacyjny obszaru Zdrowie uzupełnia i poszerza ofertę ubezpieczeniową PZU. Prowadzone są dwa komplementarne rodzaje działań:

 • sprzedaż produktów zdrowotnych w formie ubezpieczeń oraz sprzedaż produktów pozaubezpieczeniowych (medycyna pracy, abonamenty medyczne, partnerstwa i programy profilaktyczne);
 • budowa i rozwój infrastruktury medycznej w Polsce, aby zapewnić klientom jak najlepszą dostępność do świadczonych usług medycznych.

Dodatkowo w okresie pandemii COVID-19 znacząco rozwinięto telemedycynę. Świadczenie usług w tym modelu dało klientom PZU Zdrowie ciągły dostęp do konsultacji medycznych.

Klienci i produkty

W obszarze Zdrowie Grupa PZU oferuje szeroki wybór produktów zdrowotnych dostosowanych do segmentu i potrzeb klienta:

 • Segment klienta korporacyjnego (ubezpieczenia zdrowotne życiowe) – sprzedaż ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowie stanowi podstawę działalności biznesowej obszaru Zdrowie Grupy PZU. Oferta kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i segmentu MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw. Pracodawcy mogą wykupić ubezpieczenie w modelu sponsorowanym, współfinansowanym lub wynegocjować ofertę grupową dla swoich pracowników;
 • Segment ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia zdrowotne majątkowe) – klientom masowym nabywającym polisy majątkowe oferowane są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne o charakterze asystenckim, zapewniające dostęp do określonych usług medycznych w razie wystąpienia zdarzenia w ramach polisy podstawowej;
 • Segment klienta indywidualnego (ubezpieczenia zdrowotne życiowe i majątkowe) – klientom indywidualnym zapewniane jest ubezpieczenie zdrowotne w formie indywidualnej kontynuacji lub dodatku do ubezpieczenia na życie;
 • Produkty pozaubezpieczeniowe – PZU Zdrowie jako operator medyczny oferuje produkty abonamentowe i fee for service (FFS), a także produkty w zakresie profilaktyki prozdrowotnej dla klientów komercyjnych. W połowie 2020 roku uruchomiono proces testów PCR (test na COVID-19) dla biur podróży. Realizowano również usługi zdrowotne dla klientów indywidualnych korzystających z placówek własnych.

Twoje zdrowie i zdrowie Pracowników

Obejmujemy ochroną zdrowie – Twoje i Twoich bliskich. Pomagamy np. po wypadku i w chorobie. Dzięki naszej ofercie będąc pracodawcą możesz zapewnić swoim pracownikom m.in. ochronę życia i opiekę medyczną.

Sieć dystrybucji

Produkty zdrowotne - w formie ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz majątkowych, a także produktów pozaubezpieczeniowych- dystrybuowane są przez niemal wszystkie kanały sprzedaży, w tym sieć korporacyjną i agencyjną PZU i PZU Życie. Dynamicznie rozwija się utworzona w styczniu 2020 roku sieć sprzedaży PZU Zdrowie. Pandemia COVID-19 przyspieszyła również sprzedaż w kanale cyfrowym, jakim jest portal mojePZU. Za jego pośrednictwem można kupić pojedyncze konsultacje medyczne odbywane zarówno w formie zdalnej, jak i w placówkach medycznych.

Sieć dystrybucji

Infrastruktura medyczna

PZU Zdrowie współpracuje z około 2,2 tys. placówkami partnerskimi w blisko 600 miastach w Polsce.

Placówki medyczne

Jednocześnie konsekwentnie rozwija sieć własną liczącą już 130 placówek, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Częstochowie, Radomiu, Płocku i Opolu Pracuje w niej łącznie ponad 2 200 lekarzy. Początkowo była ona tworzona przez pozyskiwanie lokalnych świadczeniodawców, którzy mają duże doświadczenie i cieszą się dobrą renomą w środowisku medycznym. Obecnie PZU Zdrowie poszerza zakres swojej działalności dwutorowo: przeprowadza akwizycje oraz buduje placówki od podstaw, co pozwala m.in. na wprowadzenie w tych miejscach jednolitych standardów wyposażenia oraz obsługi pacjenta.

Rozwój skali działalności PZU Zdrowie


Kanały kontaktu

Na wizytę lekarską lub inną usługę medyczną realizowaną przez PZU Zdrowie można umówić się przez:

 • portal samoobsługowy mojePZU z dostępnymi kalendarzami placówek;
 • aplikację mobilną PZU;
 • całodobową infolinię medyczną.

Kanały kontaktu


Udogodnienia dla pacjentów

Udogodnienia dla pacjentów

Innowacje

W 2020 roku PZU Zdrowie rozpoczęło bądź kontynuowało rozwój projektów informatycznych, które mają służyć usprawnieniu obsługi:

 • Portal mojePZU – portal samoobsługowy Grupy PZU, pozwala:

  • umówić bądź odwołać wizytę on-line,
  • sprawdzić, które placówki współpracują z PZU,
  • zobaczyć listę zrealizowanych i nadchodzących wizyt,
  • zweryfikować, czy dana usługa jest w zakresie posiadanego ubezpieczenia,
  • otrzymać poradę, jak przygotować się do badania,
  • dołączyć dokumenty (np. wyniki badań) do wizyt umówionych w placówkach własnych,
  • pobrać zlecenia, skierowania oraz wyniki badań laboratoryjnych z wizyt lekarskich z placówek PZU Zdrowie,
  • dokupić usługi, których nie obejmuje produkt zdrowotny oraz zakupić pakiet profilaktyczny,
  • przeprowadzić wywiad medyczny dla pacjentów podejrzewający u siebie chorobę COVID-19;
 • Portal Olimp – Portal PZU Zdrowie do obsługi medycyny pracy przez pracodawców pozwala:

  • monitorować terminy ważności badań pracowników, 
  • utworzyć skierowania na badania jednym kliknięciem, 
  • zainicjować kontakt Infolinii PZU z pracownikiem z odpowiednim wyprzedzeniem, by przeprowadzić badania,
  • sprawdzić przez pracownika infolinii PZU szablon skierowania, co usprawni rozmowę z pracownikiem i umówienie badań,
  • stworzyć listy zadań do wykonania, związanych z bieżącą obsługą medycyny pracy i wysyłać e-mailowo przypomnienia,
  • obsługiwać kilka firm z grupy kapitałowej;
 • Broker komunikacyjny – projekt integrujący kalendarze placówek sieci partnerskiej i własnej, usprawnia proces umawiania wizyt i usług medycznych;
 • Wirtualna Przychodnia – pozwala na przeprowadzenie zdalnych konsultacji medycznych i zamówienie realizacji recepty w wybranej aptece;
 • EDM – projekt wdraża dokumentację medyczną w placówkach własnych;
 • Voice Bot – wirtualna asystentka, która umawia i odwołuje wizyty pacjentów przez telefon;
 • Zdalna Opieka COVID PZU Zdrowie – program dla pacjentów PZU podejrzewających zakażenie lub chorujących na COVID-19. W ramach programu pacjent otrzymuje pulsoksymetr oraz zdalną opiekę psychologiczną oraz internistyczną.